Nieuws

WUR werkt aan ontwikkeling van kerosine uit biobased reststromen

article_published_on_label
8 oktober 2021

In samenwerking met partners heeft Wageningen Universiteit & Research een nieuw type vliegtuigbrandstof ontwikkeld op basis van biobased reststromen uit de agro-industrie.

Eén van de doelen beschreven in de Renewable Energy Directive II (RED II) is het verhogen van het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen in de transportsector, tot minimaal 3.5% van de totale biobrandstoffen in de EU. Geavanceerde biobrandstoffen zijn brandstoffen die geproduceerd worden uit duurzame biomassa), en met significant lagere GHG (Greenhouse gas) emissies dan fossiele brandstoffen.

Het nieuwe type brandstof gebaseerd op acetone-alcohol mengels. De brandstof voldoet nog niet aan alle eigenschappen, maar het is in de buurt. De verwachting is dat met optimalisatie van stappen, het wel zal voldoen.

Opzetten nieuwe waardeketens

Reststromen uit de landbouw of de voedingsindustrie die lokaal geproduceerd zijn hebben potentie als grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen, mits ze aan strenge eisen voldoen. In het BioJet Fuel project is de volledige waarde- en productieketen van biobrandstof voor de luchtvaart (sustainable aviation fuel, SAF) vanuit organische natte afvalstromen geevalueerd. De resultaten van dit project kunnen een eerste stap zijn in het opzetten van nieuwe waardeketens in Nederland, waar biomassa en reststromen met hoog vochtgehalte uit de primaire landbouw en voedingsindustrie gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor geavanceerde biobrandstoffen.

Goedkope reststromen

De grondstoffen die als model gebruikt zijn in het project zijn afval- en zijstromen die geproduceerd worden bij het verwerken van aardappels. Deze stromen zijn als uitgangsmateriaal gebruikt voor de fermentatieve productie van aceton, butanol en ethanol (ABE fermentatie). Deze reststromen hebben een samenstelling die zich goed leent voor fermentatie, en worden nu voor laagwaarding toepassingen gebruikt.

Project technisch aangetoond

Vanwege het hoge vochtgehalte zijn ze echter niet geschikt voor thermochemische brandstofproductie. In deze aanpak, het mengsel van ABE-die geproduceerd word uit de substraat wordt catalytisch omgezet in koolwaterstoffen en na hydrogenering en fractionering in luchtvaartbrandstof. De volledige productie- en waardeketen voor natte landbouwreststromen richting brandstof is in dit project technisch aangetoond met experimenteel onderzoek. Tevens zijn een techno-economische analyse en een levenscyclus analyse (life cycle analysis, LCA) van de waardeketen uitgevoerd.

De feedstock  in dit project is aardappel reststromen die nu worden of verkocht als laagwaardig veevoer, of worden vergist naar methaan.  Voor een commercieel proces hebben we andere feedstocks erbij nodig, ivm voldoende volume. We kijken naar feedstocks die voldoen aan de criteria van Annex IX van de RED, bijvoorbeeld lignocelluloses of reststromen van papier industrie.