Contaminanten

Contaminanten die in de voedselketen terechtkomen vormen mogelijk risico’s voor onze volksgezondheid. Wageningen Food Safety Research onderzoekt de voedingsketen op zowel milieucontaminanten als procescontaminanten.

Voorbeelden milieu- en procescontaminanten

Dioxines, PFAS’s, PAK’s en radioactieve stoffen zijn voorbeelden van milieucontaminanten. Procescontaminanten kunnen tijdens het productieproces in voedingsmiddelen terechtkomen zoals bijvoorbeeld acrylamide (tijdens bakken of frituren), furanen en MCPD-esters.

Voortrekkersrol Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research loopt voorop in de ontwikkeling en toepassing van analysemethoden van contaminanten. Wij zijn steeds beter in het identificeren van onbekende contaminanten, onder meer door het gebruik van moderne MS-technieken. Wageningen Food Safety Research ontwikkelt daarnaast bio-assays. Hiermee kunnen we de aanwezigheid van stoffen op basis van hun effect aantonen.

Risico’s van contaminanten

Met toxicogenomics en overdrachtstudies onderzoekt Wageningen Food Safety Research de risico’s van contaminanten. Toxicogenomics zetten we ook in om vervangende technologie te ontwikkelen, zodat in de toekomst minder proefdieren nodig zijn. Deze techniek toont de effecten van een stof op de genexpressie. En geeft zo een indicatie over mogelijke effecten en risico’s ervan.

Incidenten

De afgelopen jaren heeft Wageningen Food Safety Research in diverse incidenten en crises een belangrijke rol gespeeld bij het opsporen van de bron van de verontreiniging en bij het verhinderen dat verontreinigde producten in de voedselketen terechtkomen.

24/7 bereikbaar

Voor overheden zijn wij 24/7 bereikbaar in het geval van calamiteiten op het gebied van voedselveiligheid.