Dierbehandelingsmiddelen

Wageningen Food Safety Research concentreert zich bij onderzoek naar dierbehandelingsmiddelen op de detectie van verboden groeibevorderaars, verboden dierbehandelingsmiddelen en op residuen van gereguleerd toegelaten dierbehandelingsmiddelen. Antibioticaresistentie is tegenwoordig een belangrijk probleem veroorzaakt door toegelaten antibioticagebruik.

Taken

Wij voeren meerdere taken uit:

  • monster- en forensisch onderzoek voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • brede screeningsmethoden ontwikkelen, zowel stofgroepspecifiek maar ook juist op basis van het verboden of ongewenste effect (bioassays)
  • adviseren aan (inter)nationale overheden als referentielaboratorium voor dierbehandelingsmiddelen
  • adviseren aan overheid bij incidenten

Wereldwijd

De methoden die door Wageningen Food Safety Research zijn ontwikkeld, worden ook door de NVWA toegepast. Sommige testen kom je wereldwijd in het bedrijfsleven tegen.