Het analyseren van (antimicrobiële) groeibevorderende middelen in diervoeders

Wageningen Food Safety Research heeft twee methodes ontwikkeld om verboden (antimicrobiële) groeimiddelen in diervoeders te analyseren.

Antimicrobiële resistentie en toxiciteit

Wageningen Food Safety Research kan de antimicrobiële groeibevorderaars (AGB's) avoparcine, tylosine, spiramycine, virginiamycine en zinkbacitracine traceren. Deze middelen zijn verboden vanwege het risico van antimicrobiële resistentie. Daarnaast kunnen we de groeibevorderaars carbadox en olaquindox analyseren. Ook deze giftige stoffen zijn inmiddels verboden.

EU-onderzoek

De methodes zijn ontwikkeld binnen het Europese onderzoeksproject SIMBAG-FEED, dat is gecoördineerd door Wageningen Food Safety Research:

  • Een screeningmethode voor de ABG's avoparcine, tylosine, spiramycine, virginiamycine en zinkbacitracine in complete diervoeder en melkvervangers met behulp van een microbiologische plaattest. De detectielimiet voor deze methode is 1 mg/kg voor alle antibiotica, met uitzondering van zinkbacitracine (3-5 mg/kg).
  • Een bevestigende LC-MS/MS-methode voor de tylosine, spiramycine, virginiamycine, carbadox en olaquindox in diervoeder. De detectielimiet is 1 mg/kg voor de drie ABG's, 4 mg/kg voor carbadox en 3 mg/kg voor olaquindox.

De methodes lieten goede resultaten zien tijdens internationale collaboratieve onderzoeken (zie de bijgesloten pdf-bestanden).

Europese erkende methodes

Beide methodes komen in aanmerking voor de status van Europese erkende methode via standaardisatie door de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN). Het ontwerpproces binnen de Europese normcommissie voor diervoeder (CEN/TC 327) bevindt zich in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting in 2016 of begin 2017 worden afgerond.