Missie en strategie

De missie van Wageningen Food Safety Research: veilig en betrouwbaar voedsel voor iedereen.

Topinstituut

Wageningen Food Safety Research wil een topinstituut zijn. Continue ontwikkeling van medewerkers is de basis voor kwaliteit en succes. Wij streven naar:

  • duidelijke (inter)nationaal herkenbare positie, door multidisciplinair hoogwaardig onderzoek naar veilige en betrouwbare voeding en een proactief strategisch extern beleid
  • erkenning als topinstituut. Behorend tot de top 5 van de nationale referentielaboratoria in Europa voor voedselveiligheid
  • Meer focus op kernonderwerpen, gedragen door de hele Wageningen Food Safety Research-keten, methode-ontwikkeling, meten en risicoadvisering
  • Verbeteren inbedding van Wageningen Food Safety Research-taken binnen Wageningen University & Research
  • Vergroten van de synergie tussen de verschillendeWageningen Food Safety Research-activiteiten