Consultancy RIKILT

Consultancy

Wageningen Food Safety Research heeft een belangrijke adviserende functie voor de nationale en internationale overheid op het gebied van voeder- en voedselveiligheid.

Onze adviesfunctie bestaat uit:

  • advies geven over voedselveiligheid in de keten;
  • opkomende risico's;
  • risicobeoordelingen van ggo’s;
  • gevraagd en ongevraagd advies geven tijdens incidenten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is;
  • deelnemen aan (inter)nationale commissies m.b.t. de standaardisatie en introductie van nieuwe analysemethoden;
  • bijdragen aan het vaststellen van normen en richtlijnen voor het toelaten van nieuwe agrarische hulpstoffen en voedingsmiddelen;
  • bijdragen aan beleidsontwikkeling op het gebied van voedselkwaliteit;
  • deelnemen in internationale commissies van bijvoorbeeld de EU, de European Food Safety Authority (EFSA), Codex Alimentarius en de Wereldgezondheidsorganisatie;
  • dossierbeoordeling: het beoordelen van en adviseren over aanvragen voor bijvoorbeeld toelating van ggo’s en veevoederadditieven. Hierbij wordt met name gekeken naar de gezondheidsrisico’s van stoffen.