genetisch gemodificeerde organismen

GGO's

Onder genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) verstaan we bijvoorbeeld: soja die resistent is gemaakt voor een onkruidbestrijdingsmiddel. Of maïs die resistent is gemaakt tegen vraat door een bepaald insect. De soja en maïs zijn resistent gemaakt door het inbrengen van in het laboratorium gemaakte genconstructen. Deze genconstructen kunnen samengesteld zijn uit aan elkaar gezette stukjes DNA van virussen, bacteria en andere planten.

De overheid, vooral het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor handhaving van EU-regelgeving op het terrein van GGO's:

  • Verordening (EG) Nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
  • Verordening (EG) Nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders

Verordening (EG) nr. 1829/2003

Hierin is onder meer bepaald dat producten die GGO's bevatten als zodanig geëtiketteerd moeten worden. Voor onbedoelde vermenging met GGO-partijen is een drempelwaarde van 0,9% vastgesteld (wanneer het EU-toegelaten GGO-variëteiten betreft).

Verordening (EG) nr. 1830/2003

Hierin zijn verdere regels ten aanzien van de traceerbaarheid van GGO's in de voedsel- en diervoederproductie opgenomen. Hierin is onder meer bepaald dat de producent van GGO-variëteiten, die in de EU zullen worden toegelaten, een event-specifieke detectiemethode moet aanleveren voor handhavingsdoeleinden.

Deze methoden worden bij het Europese Referentie Laboratorium voor GM Food en Feed (EURL-GMFF), Joint Research Centre in Ispra, Italië aangeleverd met de bijbehorende referentiematerialen. Vervolgens worden deze methodes binnen het European Network of GMO Laboratories (ENGL) geëvalueerd.