milieucontaminanten

Metalen en stikstofverbindingen

Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar milieucontaminanten in levensmiddelen en diervoeders zoals metalen en stikstofverbindingen.

NRL

Wageningen Food Safety Research is Nationaal Referentie Laboratorium voor metalen en stikstofverbindingen in voedsel en diervoeding. Dit is vastgelegd in:

Expertise

Wageningen Food Safety Research heeft specifieke expertise op het gebied van de analyse van zware metalen en toxische elementen in voeding en diervoeders, zoals (anorganisch) arseen, (methyl)kwik, cadmium, lood, nikkel, koper, zink en jodium. Daarnaast heeft WFSR gevalideerde en geaccrediteerde methodes voor de analyse van stikstofverbindingen, zoals melamine, cyanuurzuur, nitraat en nitriet. WFSR heeft ook kennis van en ervaring met de aan metalen en stikstofverbindingen gerelateerde wetgeving, methodeontwikkeling en -validatie, kwaliteitscontroles, en de borging van Official Field Laboratories (OFL’s).

Onafhankelijke kwaliteitsbewaking

In het kader van onafhankelijke kwaliteitsbewaking en het valideren en vergelijken van testmethoden neemt WFSR deel aan ringonderzoeken die worden georganiseerd door het EU-RL en door derde partijen, en aan validerende en vergelijkende interlaboratoriumonderzoeken. Het EU-RL voor metalen en stikstofverbindingen is de Technical University of Denmark (DTU) in Kopenhagen.

Referentiestoffen en reagentia

Voor vragen over referentiestoffen en reagentia die gebruikt kunnen worden voor analyses die binnen de scope van het NRL metalen en stikstofverbindingen vallen kan contact opgenomen worden met het NRL via het contactformulier op deze website.