Verbrande voeding

Procescontaminanten

Het Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar procescontaminanten in voeding.

Dit omvat ondermeer de volgende stofklasses:

  • Acrylamide
  • Furanen (o.a. furaan, 2-methylfuraan, 3-methylfuraan)
  • 3-MCPD-esters, 2-MCPD-esters en glycidylesters
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)