Referentie instituut Nederlands instituut voor Voedselveiligheid

Referentie instituut

Wageningen Food Safety Research is een nationaal en Europees Referentie instituut. Dit wil zeggen dat Wageningen Food Safety Research de kwaliteit moet waarborgen van het onderzoek naar stoffen in voeding door methode- en kennisontwikkeling en borging.

Wageningen Food Safety Research is een nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de controle van residuen, toxinen, GGO's en contaminanten in voedsel en diervoeders en virussen in voedsel (uitgezonderd in tweekleppigen).

Daarnaast is Wageningen Food Safety Research Europees Referentielaboratorium voor het meten van:

  • groeihormonen in dierlijke producten
  • giftige plantstoffen en schimmelgiffen