Nieuws

Aanwezigheid van mycotoxine in Europese granen vroegtijdig voorspellen

Gepubliceerd op
1 juni 2023

Met ingang van 1 april 2023 is een 4-jarig project van start gegaan met als doel een waarschuwingssysteem te ontwikkelen voor vroegtijdige signalering van de aanwezigheid van mycotoxinen (natuurlijke gifstoffen) in graankorrels. Aan het project nemen deel: wetenschappelijke organisaties, non-profit organisaties, overheid en bedrijfsleven. Wageningen Food Safety Research is de inhoudelijke trekker.

Big data en machine learning

Het project ‘Early warning of mycotoxins in European grain supply chain using machine learning and big data’ richt zich op de granen van Europese origine. Het doel bedoeling is om in een vroeg stadium te voorspellen of er mycotoxinen gevormd worden in granen en daar tijdig op in te spelen. Bij de ontwikkeling van de waarschuwingstool wordt gebruik gemaakt van big data, machine learning en bestaande voorspellingsmodellen. Ook worden nieuwe voorspellingsmodellen voor mycotoxinen ontwikkeld. Het systeem is bedoeld voor diverse stakeholders in de keten zoals handelaren, voedsel- en diervoederproducenten, overheidsinstanties en boeren.

Granen vatbaar voor besmetting

Mycotoxinen worden geproduceerd door schimmels die van nature kunnen groeien in granen. In een groot aantal gebieden in Europa zijn graansoorten vatbaar voor besmetting met die schimmels en dus is er kans dat er mycotoxinen in het graan zitten. Consumptie hiervan kan leiden tot gezondheidsproblemen voor mens en dier. Omdat de mycotoxinen moeilijk te verwijderen zijn tijdens de verwerking van voedingsmiddelen en veevoer is het belangrijk de groei van schimmels tijdig te signaleren.

Tijdig waarschuwen

Het systeem dat ontwikkeld wordt, doet een vroegtijdige voorspelling van de aanwezigheid van mycotoxinen in graan bij de oogst. Als het systeem waarschuwt voor de aanwezigheid van hoge niveaus, wordt ook advies gegeven over mogelijke maatregelen voor mycotoxine beheersing. Denk bijvoorbeeld aan het extra testen op aanwezigheid van mycotoxinen, en apart houden van besmette partijen.

Op deze manier kan de waarschuwingstool ook een bijdrage leveren om verspilling en negatieve economische effecten te verminderen.

Partners

In deze Publiek Private Samenwerking (PPS) werkt Wageningen Food Safety Research samen met SGS, Cargill, Alltech, GMP+ International en Het Comité van Graanhandelaren.