Nieuws

Financiële toekenning voor onderzoeksfaciliteiten van Wageningen University & Research

Gepubliceerd op
8 november 2023

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft uit de eerste financieringsronde van de regeling voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) circa 40 miljoen euro toegekend aan vier voorstellen vanuit Wageningen Research voor hoogwaardige en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteiten.

Deze faciliteiten maken innovatief onderzoek op het gebied van consumentengedrag en voedseltechnologie, voedselveiligheid, innovatieve kassystemen, en geautomatiseerde en circulaire teeltsystemen mogelijk. Deze financiering is een stimulans voor state-of-the art onderzoeksfaciliteiten, waarmee antwoorden worden gevonden op de wereldwijde landbouw- en voedselvraagstukken.

FoodTech Facility

Wageningen Food & Biobased Research ontvangt financiering voor de realisatie van een ultramoderne proceshal; de FoodTech Facility. Deze hal omvat onder andere state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten op het gebied van food processing technology, productformulering en consumentenonderzoek, ondersteund met AI-technieken. De FoodTech Facility verbindt fundamentele en toegepaste wetenschap met andere (nationale, internationale) universiteiten en kennisinstellingen, startups en bedrijven.

Sustainable high tech research greenhouse

Wageningen Plant Research gaat met de financiële toekenning een ultramoderne proefkasfaciliteit in Bleiswijk realiseren. Het plan voorziet in de realisatie van een kassencomplex met in totaal 24 research kassen en een geïntegreerde bedrijfshal. Deze onderzoeksfaciliteit maakt het mogelijk om kennis en technologie te ontwikkelen op het gebied van fossielvrije, chemiearme en emissievrije teelt van weerbare gewassen.

Nieuwe technologieën, zoals sensoren, Artificial Intelligence, data-sturing en robotisering worden ingezet, om de productie efficiënter en arbeidsvriendelijker te maken. De proefkasfaciliteit is toegerust om het noodzakelijke onderzoek te verrichten, en is daarmee essentieel om de positie van de Nederlandse glastuinders en toeleveranciers te versterken en duurzame kasteelt wereldwijd te bevorderen.

Kassen en klimaatcellen Unifarm

Unifarm, de onderzoeksfaciliteit van Wageningen Plant Research voor strategisch en toepassingsgericht plantenonderzoek, wil met de vernieuwde onderzoeksfaciliteiten haar unieke innovatieve karakter behouden om hedendaags en toekomstig plantenonderzoek te borgen. De middelen worden besteed aan de realisatie van twee geavanceerde onderzoekskassen en 22 geavanceerde onderzoeksklimaatcellen.

Het gaat om faciliteiten waarmee de benodigde kennis op het gebied van plantaardige productie kan worden verworven en waarmee verschillende functies, interacties en processen in planten, tot op moleculair niveau, beter begrepen worden. Daarnaast maakt de investering in de onderzoeksfaciliteit het mogelijk om kennis te genereren over de verschillende toepassingen van plantaardige componenten in de bio-economie en voor gezondheidsdoeleinden.

BSL-3 faciliteit voor voedsel- en diervoeder analyses

Wageningen Food Safety Research gaat met de financiële toekenning investeren in een Biosafety level-3 faciliteit, om nog beter voorbereid te zijn op toekomstige microbiologische risico’s. Met deze onderzoeksfaciliteit kan WUR nieuwe hoog risico-pathogenen analyseren, die via voedsel of diervoeding worden overgedragen, waaronder multiresistente micro-organismen en virussen, ter voorbereiding op nieuwe uitbraken van pathogenen. Ook wordt onderzoek gedaan om te achterhalen of virussen infectieus zijn en kan de overdraagbaarheid via voedsel en oppervlakken worden bestudeerd. Meer diepgaand onderzoek wordt verricht naar antimicrobiële resistente pathogenen.

Minister Adriaansens prijst Nederlandse kennisbasis

De subsidie voor faciliteiten toegepast onderzoek is onderdeel van een bredere financiële ondersteuning voor faciliteiten aan TO2-organisaties en Rijkskennisinstellingen. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benadrukt het belang van deze investering in onderzoek en innovatie: "De Nederlandse kennisbasis is en blijft ijzersterk. Maar kennis komt niet uit zichzelf succesvol op de markt en bovendien ondervinden we op innovatiegebied wereldwijd een alsmaar sterk toenemende concurrentie. Bijvoorbeeld bij technologieën die nodig zijn voor verduurzaming en digitalisering. Willen we succesvol blijven, dan zijn excellente en moderne onderzoeksfaciliteiten daarvoor de basis."

Toekomstige financieringsrondes in het vooruitzicht

In 2024 komt er boven op deze nu toegekende financiering, investeringsbudget beschikbaar voor nieuwe voorstellen op het gebied van monitoring van broeikasgassen, klimaat en luchtkwaliteit, evenals voor digitalisering door het toepassen van data. Deze investeringen, die het kabinet uit het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap haalt, zullen niet alleen de positie van Nederland als wereldleider in landbouw en voedsel versterken, maar ook bijdragen aan een duurzamere en gezondere toekomst voor ons allemaal.