Nieuws

Geografische en botanische eigenschappen van cacaoboon aantoonbaar in eindproduct

Gepubliceerd op
15 mei 2020

De consument wil steeds vaker weten hoe en waar zijn voedsel geproduceerd is. Dat geldt in het bijzonder voor chocolade. Steeds vaker wordt de voorkeur gegeven aan biologische of fair trade chocolade. Ook de bodem waaruit de verwerkte cacaobonen komen, kan waarde toevoegen aan het eindproduct.

Valentina Acierno van Wageningen University & Research deed onderzoek naar het herleiden van de herkomst van cacaobonen in chocolade en promoveert op 15 mei 2020. In haar proefschrift ‘Following cocoa beans to chocolate: The search for intrinsic characteristics’ staat dat bepaalde geografische en botanische kenmerken van de cacaoboon door de hele productieketen meegevoerd worden en terug te vinden zijn in het eindproduct.

Specifieke kenmerken van cacaoboon

Bonbons

De onderzoeker gebruikte allerlei verschillende stoffen die aanwezig zijn in cacaobonen om te achterhalen of deze uiteindelijk nog meetbaar waren in chocolade. Ze analyseerde de stoffen met complexe analytische technieken en zo was het mogelijk om specifieke kenmerken van de soort cacaoboon terug te vinden in de chocolade. Bijvoorbeeld of er gebruik gemaakt was van de Criollo bonen, de koningin onder de cacaobonen of een andere soort. Ook was het mogelijk om kenmerken van de geografische herkomst van de cacaobonen in de chocolade vast te stellen. Dus of bonen afkomstig waren uit Zuid-Amerika, Azië of Afrika. Het onderzoek geeft de wetenschappelijke onderbouwing voor de link tussen cacaoboon en chocolade.

Single origin

Het aantonen van ‘single origin’ chocolade is nog niet mogelijk, maar door nog meer specifieke eigenschappen van cacaobonen te verzamelen zal dat in de toekomst wel kunnen.