Nieuws

Insecten in voedsel en veevoer

Gepubliceerd op
23 mei 2022

Een belangrijke ambitie van de Nederlandse overheid en samenleving is om zoveel mogelijk waarde te halen uit alle reststromen en bijproducten uit het voedselsysteem. Insecten zijn van nature bij uitstek geschikt om te gedijen op verschillende biomassa's en kunnen daarom een deel van de oplossing zijn voor kringlooplandbouw en economie.

Wageningen University & Research (WUR) heeft een literatuuronderzoek gedaan met een wetenschappelijk overzicht van de huidige kennis over insectenkweek, gebruik van reststromen als substraat om insecten op te kweken en veiligheidsaspecten van insecten die worden gebruikt voor voedsel en voer. Het rapport (‘Use of insects for food and feed’) zal de basis vormen voor experimenten in een PPS (publiek-private samenwerking) project ‘SAFE INSECTS’.

Ambitie insectensector

WUR ondersteunt met dit rapport de Nederlandse insectensector die in 2030 voor 100% gebruik wil maken van organische reststromen uit de voedselketen als nutriënten voor de insectenkweek. De organische reststromen of bijproducten (zoals supermarktmix, pluimveemest, slachtbijproducten of groente, fruit en etensresten van huishoudens) als mogelijke insectensubstraten staan dat ook centraal in het rapport. Organische reststromen komen vrij op verschillende punten in de agro-food- en tuinbouwketen. Je kunt hierbij denken aan de primaire sector, verwerkende industrie, retail, horeca en consumenten. Het veilig gebruiken van deze (nu nog wettelijk verboden) reststromen voor de kweek van insecten en verdere toepassing in het voedselsysteem kan een gunstige bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw en leiden tot een vermindering van de CO2- en stikstofuitstoot. Om de toepassing van deze circulaire oplossing toch mogelijk te maken, is onderzoek naar en borging van de diervoeder- en voedselveiligheid essentieel.

Project ‘Safe insects’

In het lopende project ‘Safe insects’ wordt de voer- en voedselveiligheid voor mens en dier en de technische haalbaarheid van het kweken van insecten op reststromen onderzocht. De geselecteerde reststromen die in het project centraal staan zijn o.a. pluimveemest, groente, fruit en etensresten (GFE) uit de huishoudkeuken en supermarktmix (levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of om andere redenen onverkoopbaar zijn) en slachtbijproducten. De geselecteerde insectensoorten om op te kweken zijn de gele meelworm en de zwarte soldaatvlieglarven.

Vervolgstappen

Op basis van de literatuurstudie worden experimenten gestart binnen het project ‘Safe insects’ bij WUR, in samenwerking met HAS Hogeschool en (inter)nationale private partners. Verder is het rapport behulpzaam bij het zetten van vervolgstappen zoals de selectie van parameters voor voedsel- en voederveiligheid, ontwerp en opzet van experimenten met insectenkweek en ontwerp en opzet van substraatoptimalisatie.