Stage

Internship Onderzoek stralingsbelasting gemiddelde Nederlander als gevolg van voedsel

In al het voedsel dat wij eten zit een (kleine) hoeveelheid radioactiviteit. Deze radioactiviteit bestaat voor een deel uit straling die afkomstig is van natuurlijke oorsprong, en kan voor een deel uit door de mens veroorzaakte radioactieve stoffen bestaan.

In het monitoringprogramma van voedsel, diervoeders en milieu matrices is het wettelijk vastgelegd dat WFSR de bijdragen van de verschillende soorten straling (alfa-, bèta- en gammastraling) in het gemiddelde voedselpakket van de Nederlandse bevolking in kaart brengt.

Stralingsdosis beter en nauwkeuriger

Het doel van dit onderzoek is om deze stralingsdosis beter en nauwkeuriger in kaart te brengen. Hiervoor is het nodig dat er wordt onderzocht hoe we een representatief voedselpakket kunnen analyseren, dat leidt tot een betere en nauwkeuriger afschatting van de gemiddelde jaarlijkse dosis.

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht bestaat uit het ontwikkelen van een concreet monsternameprogramma (hoe vaak, welke producten) en analyseprogramma (hoe lang moet er worden gemeten, op welke meetsystemen). Daarnaast is het de bedoeling dat er een inspectieprogramma wordt voorgesteld op de voedselproducten die de grootste stralingsrisico’s opleveren.

Binnen het project wordt samengewerkt met het RIVM in Bilthoven, die mede-opdrachtgever van het onderzoek is.

Dit studentenproject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Literatuuronderzoek
 • Doelstelling en plan van aanpak omschrijven
 • Overleg met/bezoek aan het RIVM over het plan van aanpak
 • Inventarisatie van de voedselproducten met de hoogste stralingsrisico’s
 • Uitwerking van het monsternameprogramma
 • Uitwerking van het analyseprogramma
 • Het verwerken van de eerste onderzoeksresultaten (NB data wordt via een ander project aangeleverd)
 • Opleveren van het een eindrapport en het houden van een presentatie

Wij zijn op zoek naar een student die:

 • Het leuk vindt om onderzoek te doen op het raakvlak van techniek, maatschappij en gezondheid
 • Graag zijn/haar kennis wil verbreden in een technisch maatschappelijk relevant onderwerp
 • Zijn/haar vaardigheden op het gebied van het opzetten van technisch-wetenschappelijk onderzoek wil uitbreiden
 • Over goede contactuele eigenschappen beschikt
 • Goed in teamverband kan werken, maar het geen probleem vindt om ook zelfstandig te opereren