Stage

Internship ‘Opkomende gevaren voor voedselveiligheid in de varkensketen’

Wij zijn op zoek naar een MSc-student met kennis van data science of kunstmatige intelligentie die wil bijdragen aan een veiligere varkensvleesproductie. De student heeft bij voorkeur ervaring met text mining/natural language processing.

Op de boerderij kunnen verschillende voedselveiligheidsgevaren voorkomen, die uiteindelijk in het eindproduct terecht kunnen komen. Deze gevaren kunnen aanwezig zijn in het voer (bv. pesticiden) maar kunnen ook via de omgeving worden opgenomen (bv. pathogenen die door ongedierte verspreid worden). Verder kunnen varkens ook behandeld worden met diergeneesmiddelen als ze ziek zijn. Residuen hiervan kunnen in het varkensvlees terechtkomen.

Veranderingen in en rondom de varkensketen

Varkenshouders zijn zich bewust van deze gevaren en ondernemen acties om mogelijke risico’s te minimaliseren. Veranderingen in en rondom de varkensketen kunnen echter invloed hebben op het voorkomen van voedselveiligheidsgevaren. Zo kan klimaatverandering zorgen voor een toename in schimmelgroei door de hogere temperaturen. Wanneer deze schimmels mycotoxinen produceren kunnen deze in het over terechtkomen en uiteindelijk in het varkensvlees. Verder kunnen hardnekkige problemen op de boerderij resulteren in het gebruik van illegale of ongewenste producten die uiteindelijk ook kunnen leiden tot humane risico’s.

Het doel van dit project is om machine learning technieken te gebruiken om social media zoals twitter of internetfora te screenen om zo opkomende gevaren te kunnen identificeren die van belang zijn voor de varkensketen.