Nieuws

ISSD Africa zoekt nieuwe investeringspartners voor ontwikkeling Afrikaanse zaaigoedsector

Gepubliceerd op
12 maart 2019

ISSD Africa, een succesvolle ‘Community of Practice’ in de Afrikaanse zaaigoedsector zoekt nieuwe investeringspartners om haar programma voor te zetten. Aangestuurd door Wageningen University & Research hebben zij negen belangrijke toekomstige investeringsthema’s gedefinieerd, variërend van zaaizaad, agrobiodiversiteit & klimaatverandering tot gender & zaaizaadsystemen.

Op dit moment is zeker 50% van de zogenaamde ‘yield gap’, het verschil tussen de potentiele en actuele opbrengst, in Afrika te wijten aan het gebruik van zaaizaad en rassen van slechte kwaliteit. Betere toegang tot, en gebruik van, goede kwaliteit zaaizaad draagt bij aan verhoging van de landbouwproductie en helpt bij het bestrijden van honger, ondervoeding en de gevolgen van klimaatverandering in Afrika.

Integrated seed sector development

‘Integrated seed sector development’ (ISSD) oftewel ‘integrale ontwikkeling van de zaaigoedsector’, is een sector-brede, vraag gestuurde en inclusieve aanpak waarbij interventies afgestemd worden op de specifieke gewassen, waardeketens en zaaigoedsystemen. De ‘ISSD-benadering’ wordt door de African Union Commission gezien als ondersteunend aan de uitvoering van het ‘African Seed en Biotechnology Program’ (ASBP) en de zaaizaadagenda van het ‘Comprehensive Africa Agriculture Development Program’ (CAADP). ISSD Africa werkt sinds 2010 in 16 landen in de Sub-Sahara regio.

Schaalbare oplossingen voor uitdagingen

ISSD Africa versterkt het succesvolle werk van nationale zaaigoedprogramma’s, waaronder de ISSD programma’s in Ethiopië, Uganda, Mozambique en Burundi. Marja Thijssen van Wageningen Centre for Development Innovation is strategisch adviseur van de Community of Practice: ‘Ontwikkeling van de zaaigoedsector is een flinke uitdaging voor het hele Afrikaanse continent. Hoewel ieder land uniek is, krijgen landen vaak te maken met soortgelijke uitdagingen, zoals problemen met kwaliteitsgaranties voor zaaizaad. Op het hele continent worden veel investeringen en moeite gedaan om schaalbare oplossingen te vinden voor deze problemen. Maar het leereffect van al deze inspanningen is niet goed georganiseerd, waardoor het op dit moment niet goed lukt uit te wisselen wat wel en niet werkt of anders zou moeten.’

Ontwikkeling van de zaaigoedsector is een flinke uitdaging voor het hele Afrikaanse continent
Marja Thijssen

Voorbeeld: systemen voor kwaliteitsgaranties voor zaaizaad

Waarom Afrika-brede investering in de zaaigoedsector zo belangrijk is, blijkt bijvoorbeeld wanneer men kijkt naar kwaliteitssystemen voor zaaizaad. Thijssen: ‘Boeren in Afrika verliezen nu tientallen miljoenen dollars per jaar omdat ze zaaizaad gebruiken met lage kiemkracht of zaad wat helemaal niet wil kiemen. Zaaizaad kwaliteitssystemen beschermen boeren tegen ‘nep’ zaad dat rondgaat in de markt. Private bedrijven in Uganda kunnen gebruik maken van het officiële certificeringssysteem. Maar deze dienst is niet toegankelijk voor lokale zaaizaadproducenten. Het Ugandese ministerie van landbouw, dierindustrie en visserij heeft in samenwerking met ISSD Uganda het systeem voor ‘Quality Declared Seed’ (QDS) geïntroduceerd, wat de kwaliteit garandeert van zaaizaad van lokale producenten voor lokaal gebruik.’ ISSD Africa bekijkt nu hoe zo’n decentraal en kosteneffectief systeem opgeschaald kan worden naar andere Afrikaanse landen.

Nieuwe investeringspartners gezocht

De Zwitserse Agency for Development and Cooperation (SDC) heeft onlangs besloten een nieuwe fase van ISSD Africa, waarbij geïnvesteerd wordt in negen belangrijke investeringsthema’s, te financieren. Deze negen thema’s zijn verder uitgewerkt tijdens een projectmeeting in Ivoorkust in oktober 2018. Christina Blank, programma manager van het Global Programme Food Security van SDC: ‘Het ISSD Africa programma is van groot belang om kleinschalige boeren toegang tot zaaizaad van goede kwaliteit te geven. Daarom hebben we besloten om 50% van het benodigde budget voor 2019-2021 bij te dragen: 1.6 miljoen. Op één voorwaarde: dat andere ontwikkelingspartners samen minimaal de andere 1.6 miljoen bij elkaar brengen.’

Wageningen Centre for Development Innovation zoekt deze partners nu actief, en heeft daartoe een campagne website geopend: issdafrica.org.

Om door te kunnen gaan, hebben we partners nodig die willen investeren in onze Community of Practice, voor 15 april aanstaande. Daarom vragen we alle geïnteresseerde partners om onze website te bezoeken en aan te geven waar hun interesse en investeringsmogelijkheden liggen.
Marja Thijssen

De negen investeringsthema’s die gedefinieerd zijn, zijn samen met informatieve video’s en andere informatie terug te vinden op de campagnewebsite.

Over ISSD Africa

ISSD Africa verbindt zaaizaad experts in de Afrikaanse zaaigoedsector met als doel interventies, beleid en de praktijk te verbeteren. Het belangrijkste instrument van ISSD Africa is een netwerk waarin leren en communiceren ‘wat werkt in de zaaigoedsector, en onder welke omstandigheden’ centraal staat. ISSD Africa verbindt experts die samen de capaciteit hebben om te experimenteren en te onderzoeken met als doel tot uiteindelijke oplossingen te komen voor complexe problemen die men tegenkomt in de zaaigoedsector. In het afgelopen decennium heeft ISSD Africa zichzelf neergezet als een Afrika-breed leer- en innovatienetwerk.

Sinds 2010 werkt ISSD Africa in 16 landen in de Sub-Sahara. Partners waarderen het integrale perspectief op de zaaigoedsector, waardoor de verschillende behoeften en realiteiten van boeren echt aan bod komen. De ‘Community of Practice’ heeft gekeken naar de samenhang tussen praktijk en beleid in nationale zaaigoedsectoren, analyses en inzichten gegeven in huidige tekortkomingen, case studies geïmplementeerd in nationale en regionale zaaigoedprogramma’s en gepubliceerd over zaaigoedsector interventies en strategieën. Regelmatig worden evenementen georganiseerd om de beleidsdialoog aan te gaan en ervaringen uit te wisselen.