Webinar

Veilig innoveren in de plantenveredeling

Biotechnologische innovaties worden in een rap tempo ontwikkeld en kunnen toegepassing vinden in de plantenveredeling. Technieken zoals genome editing en epigenome editing zijn voorbeelden van dit soort technologische innovaties. Aanpassing van de Europese regelgeving aan de door deze nieuwe technologie ontstane situatie gaat echter langzaam.

Organisator Wageningen Food Safety Research
Datum

vr 16 september 2022 11:00 tot 14:00

Prijsomschrijving Gratis

De ontwikkeling van een veiligheidsframework op basis van het Safe-by-Design principe kan helpen met de veiligheidsgarantie van biotechnologische innovaties parallel aan een dergelijke aanpassing van regelgeving. In deze workshop bespreken we veiligheidsaspecten geassocieerd met biotechnologische innovaties, huidige veiligheidspraktijken alsmede de mogelijke toepassing van Safe-by-Design best practices. Deze workshop is onderdeel van een beleidsondersteunend project over veiligheidsaspecten omtrent de toepassing van biotechnologische innovaties in de plantenveredeling.

Dit project heeft als doel om veiligheidsaspecten in de plantenveredeling te inventariseren, namelijk:

  1. wat er al aan veiligheidsstrategieën wordt toegepast,
  2. potentiële verbeterpunten van de huidige situatie omtrent veiligheid, en
  3. de behoefte aan een algemene Safe-by-Design strategie.

In deze workshop gaan we:

  • informatie delen over Safe-by-Design,
  • huidige veiligheidspraktijken inventariseren,
  • inventariseren van behoeftes en knelpunten aangaande bovenstaande punten,
  • veiligheidsstrategieën voor nieuwe, toekomstige gentechnieken bediscussiëren,

Programma:

11:00 Welkom & Introductie
11:15 Presentatie over safe-by-design,
12:00 Plenaire discussie over veiligheidsstrategieën
12:45 Pauze
13:00 Discussie in break-out groepen
13:45 Plenaire discussie uitkomsten & sluiting

Voor wie is deze workshop?

Stakeholders uit de plantensector die werken met of (indirect) te maken hebben met plantenveredeling en de toepassing van nieuwe innovaties. U kunt deze uitnodiging ook delen met geïnteresseerde collega’s.

Registratie

U kunt zich registreren voor deze workshop door een e-mail te sturen naar janpieter.vanderberg@wur.nl met de mededeling dat u wilt deelnemen aan deze workshop. Aan het deelnemen aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. Wij willen u verzoeken te registreren voor 9 september 2022.