Nieuws

Zuiveleiwitten produceren op een diervrije en veilige manier

Gepubliceerd op
4 juli 2023

Onlangs is het project SAFERMENT van start gegaan. In dit project wordt gekeken hoe zuiveleiwitten op een veilige manier geproduceerd kunnen worden zonder het gebruik van dieren. Deelnemers aan het 4-jarige project zijn (inter)nationale onderzoeksinstituten en industriële partners. Wageningen Food Safety Research is de coördinator.

De productie van zuiveleiwitten zonder gebruik van dieren is mogelijk door middel van precisiefermentatie-technologie. Met deze technologie worden micro-organismen gericht genetisch veranderd zodat ze ingrediënten kunnen produceren waar nu nog dieren voor nodig zijn. Op deze manier kunnen micro-organismen een rol spelen in de "eiwittransitie", een ontwikkeling die als doel heeft om de beschikbaarheid van diervrije eiwitten te vergroten die op een veilige en duurzame wijze geproduceerd zijn.

Voedselveiligheid

Het onderzoek in SAFERMENT richt zich op de potentiële voedselveiligheidsaspecten in de gehele productieketen van diervrije zuiveleiwitten, van fabriek tot eindproduct en consument. Zo wordt gekeken naar de allergene eigenschappen van de zuiveleiwitten die door micro-organismen worden geproduceerd. In het kader van voedselfraude zijn de onderzoekers ook geïnteresseerd in de biochemische verschillen tussen diervrij-geproduceerde eiwitten en zuiveleiwitten afkomstig van dieren.

Het project richt zich verder op het identificeren en beperken van potentiële voedselveiligheidsrisico's die zich kunnen voordoen in de nieuwe productieprocessen. Daarnaast wordt in het project onderzocht hoe de houding en acceptatie van consumenten is ten opzichte van voedingsmiddelen die diervrije eiwitten bevatten die met behulp van precisiefermentatie geproduceerd zijn.

Wilt u ook deelnemen?

Deze Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt gefinancierd door de Nederlandse Topsector Agri & Food en is een samenwerking tussen de onderzoeksinstituten Wageningen Food Safety Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen Plant Research, Wageningen Universiteit - Marktkunde en Consumentengedrag groep, NIZO Food Research, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de bedrijven Those Vegan Cowboys, TurtleTree Labs, Real Deal Milk, Fonterra en Abbott Laboratories.

Het consortium heeft nog ruimte voor additionele industriële partners. Mocht u interesse hebben om deel te nemen, neem dan contact met ons op.