Projecten

EU-project: NANOLYSE

Het project NanoLyse is gericht op het ontwikkelen van gevalideerde methodes en referentiematerialen voor de analyse van engineered nanodeeltjes (ENP) in voedsel en dranken.

NanoDefine

Het ontwikkelen van methodes om op een betrouwbare manier nanomaterialen (NM) te identificeren, karakteriseren en meten, zowel als een stof als in verschillende producten en matrices, is een grote uitdaging. In een reactie heeft de Europese Commissie recentelijk een definitie van NM aanbevolen als referentie om dit vast te stellen (2011/696/EU). Dit onderwerp staat de komende vier jaar centraal in het project NanoDefine.

Marina

Het doel van MARINA is om risicobeheermethodes voor nanomaterialen te ontwikkelen en te valideren. Hierbij wordt uitgegaan van de vier centrale thema's voor de risicobeoordeling en het beheer van nanomaterialen: materialen, blootstelling, gevaar en risico. In het kader van MARINA ontwikkelen we ultramoderne referentie-instrumenten voor elk van deze thema's en integreren we al deze instrumenten in een risicobeheertoolbox- en strategie om de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

SUN 

Het project Sustainable Nanotechnologies (SUN) is gebaseerd op het idee dat de beperkte kennis die we op dit moment hebben over de milieu- en gezondheidsrisico's van nanomaterialen kan helpen om aanspraken te voorkomen als er een geïntegreerde benadering wordt toegepast voor de complete levenscyclus van het product.

NanoReg 

Een gemeenschappelijke Europese benadering van wettelijk verplichte tests voor gefabriceerde nanomaterialen (MNM). Het innovatieve en economische potentieel van gefabriceerde nanomaterialen wordt bedreigd doordat er te weinig kennis is over de veiligheid van MNM in de waardeketens. Dankzij grote inspanningen hebben we meer inzicht gekregen in de toxiciteit van en blootstelling aan MNM. De huidige kennis is echter onvoldoende voor regelgevingsdoeleinden. Er moet dan ook dringend een antwoord worden gevonden op enkele openstaande vragen. De uitstekende aanpak van NANoREG biedt de juiste antwoorden voor de maatschappij, het bedrijfsleven en de nationale wet- en regelgevende autoriteiten.

NanonextNL

NanoNextNL is een consortium van meer dan honderd bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitaire medische centra dat is gericht op onderzoek naar micro- en nanotechnologie. Voor NanoNextNL is in totaal 250 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van samenwerking met meer dan honderd bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitaire medische centra en de andere helft beschikbaar is gesteld door de Nederlandse overheid.

Wageningen Food Safety Research heeft de leiding over en neemt deel aan projecten op het gebied van de gezondheid van mens en milieu.

QualityNano

Het doel van QualityNano is om 28 top Europese analytische en experimentele faciliteiten in de nanotechnologie, geneeskunde en natuurwetenschappen te integreren. Hierdoor kunnen we de best practices ontwikkelen en implementeren en zo de kwaliteit van alle aspecten van Nanosafety assessment verhogen. In dit project ontwikkelen we nieuwe analytische inzichten en instrumenten om het inzicht in gezondheid en veiligheid in de nanotechnologie te verbeteren.

Innanopart

The Innanopart project (14IND12 - Metrology for innovative nanoparticles) focusses on the major unmet metrological needs in the production of high quality nanomaterials: measuring the concentration of particles and measuring the surface chemistry. These two measurements are critical to the performance of these novel materials in products and the development of valid measurement approaches, supported by documentary standards, will underpin trade and the supply chain for these novel products.
The project will establish reference materials, assess and compare the performance of different techniques, initiate pre-normalisation studies and provide input to internationally accepted standards.

NanoFASE

Duurzame ontwikkeling van nanomaterialen (NM) vereist beperking van risico’s en bevestiging hiervan. Echter, het gebrek aan begrip en data, met betrekking tot het lot en de gevaren van nano-technologische producten, zorgt voor problemen voor wet- en regelgevers omtrent het benoemen en controleren van regelgeving voor de productie, het gebruik en de afvoer van nanomaterialen.

Het doel van NanoFASE is het aanreiken van een gestroomlijnde benadering welke regelgeving die duurzame innovatie van nanotechnologie ondersteund faciliteert. Dit zal worden bereikt door het leveren van een framework van kennis en hulpmiddelen voor de beoordeling van het lot en de blootstelling van industrieel relevante NM en hieruit voortkomende producten. Deze vernieuwing brengt de risicobeoordeling van NM tot een gelijk niveau als dat voor conventionele chemicaliën.

In dit project is Wageningen Food Safety Research betrokken bij onderzoek dat het ontwerp van biobeschikbaarheid en bioaccumulatie studies van NM ondersteund en bij de detectie en karakterizatie van NM.