Melkkoeien Dairy Campus

Dairy Campus

Dairy Campus is hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Dit innovatiecentrum in Leeuwarden is onderdeel van Wageningen Livestock Research / Wageningen University & Research.

Dairy Campus vormt een inspirerende omgeving en ontmoetingsplek voor de zuivelsector. Het draait er om innovatie, onderzoek en educatie. Wetenschap en praktijk zitten hier onder één dak. Onze onderzoekers werken samen met het bedrijfsleven, onderwijs en melkveehouders aan een duurzame zuivelketen. De aandacht ligt daarbij op smart farming, biodiversiteit, groene energie, emissies, veerkracht, voeding en bodem.

Dairy Campus heeft een eigen website