Onderwijs op De Marke

Agro-innovatiecentrum De Marke zoekt actief de verbinding met het onderwijs op. Daarmee willen we bereiken dat studenten:

  • Toegang hebben tot actuele kennis en kunde die bij De Marke wordt ontwikkeld
  • Bijdragen aan onderzoek, ontwikkeling en dagelijkse bedrijfsvoering op De Marke
  • Een breder perspectief krijgen op de sector en op het beroep
  • In de praktijk leren, in samenwerking met partijen uit de beroepspraktijk

Voor docenten

Docenten en onderwijsinstellingen kunnen contact opnemen om de mogelijkheden voor onderwijsactiviteiten te verkennen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een algemene rondleiding op De Marke of een excursie over een specifiek onderwerp. Ook uitgebreidere lesprogramma's zijn een optie.

Voor studenten

De Marke biedt regelmatig uitdagende en inspirerende stageplaatsen.
Ook kan je een bijdrage leveren aan het onderzoek op De Marke.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten? Stuur ons een mailtje of bel 0317 48 82 00! Ben je geïnteresseerd? Stuur een brief met je ervaring en motivatie naar info.demarke@wur.nl.