Ontmoeting & Inspiratie

Agro-innovatiecentrum De Marke is een inspirerende plek voor ontmoeting en inspiratie. Als excursie- of vergaderlocatie. De Marke werkt samen met verschillende partijen en fungeert zoals ontmoetingsplek en broedplaats voor mooie ideeën. Onderzoeken, leren, innoveren en lanceren.

De Marke is ook faciliterend voor andere organisaties. Met name voor docenten, studenten en stagiaires van het agrarisch onderwijs op mbo- en hbo-niveau via Praktijkrijk leren en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt er op termijn gedacht aan gezamenlijke huisvesting met lokale organisaties en partijen en als ontmoetingsplek voor agrarische initiatieven. Verder wil het Agro-innovatiecentrum zich profileren als lanceerplatform voor nieuwe bedrijvigheid en innovatiebroedplaats voor vernieuwing van de landbouw. Zo kunnen mooie stappen worden gezet in het belang van een duurzame toekomst van de melkveehouderij op zandgrond.

Zoeken naar innovatieve praktijkoplossingen doe je nooit alleen. Heb jij een goed idee en wil je het uittesten in de praktijk?

Bezoek De Marke

Tijdens een bezoek krijgt u informatie over de bedrijfsopzet en toegepaste maatregelen, onderzoek en resultaten en de mogelijkheden in de praktijk, wat is het milieueffect en wat kost het? Een standaardexcursie duurt ongeveer 2,5 uur. Gewenste groepsgrootte rond 20 personen. We organiseren ook workshops en themadagen.

Gebruik ontvangstruimte en vergaderpaviljoen

Tijdens kantoortijden is het mogelijk onze ontvangstruimte te gebruiken, met maximaal 75 personen.

Ook kunt u binnenkort gebruikmaken van het biobased vergaderpaviljoen op ons erf.

Onderwijs op De Marke

Agro-innovatiecentrum De Marke zoekt actief de verbinding met het onderwijs. Daarmee willen we bereiken dat studenten:

  • Toegang hebben tot actuele kennis en kunde die bij De Marke wordt ontwikkeld
  • Bijdragen aan onderzoek, ontwikkeling en dagelijkse bedrijfsvoering op De Marke
  • Een breder perspectief krijgen op de sector en op het beroep
  • In de praktijk leren, in samenwerking met partijen uit de beroepspraktijk

Docenten en onderwijsinstellingen kunnen contact opnemen om de mogelijkheden voor onderwijsactiviteiten te verkennen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een algemene rondleiding op De Marke of een excursie over een specifiek onderwerp. Ook uitgebreidere lesprogramma's zijn een optie.

De Marke is een prettige, inspirerende en uitdagende werkomgeving met volop ontwikkelmogelijkheden. Er is voortdurend een uitdagende en inspirerende stageplaats beschikbaar voor een mbo- of hbo-student. Voor universitaire studenten zijn er mogelijkheden binnen projecten. Meer weten? Stuur ons een mailtje of bel 0317 48 82 00! Ben je geïnteresseerd? Stuur een brief met je ervaring en motivatie naar info.demarke@wur.nl.

Samenwerken met ons

Agro-innovatiecentrum De Marke staat open voor samenwerking met andere (kennis)partijen voor het invullen/organiseren van demonstatie of kennis activiteiten. Personeel en bedrijf kunnen hiervoor worden ingezet.

Contactgegevens

Roessinkweg 2

7255 PC Hengelo (GLD)

Tel: 0317 48 82 00 (algemeen)