Praktijkmaatregelen op De Marke

Agro-innovatiecentrum De Marke realiseert sinds het midden van de negentiger jaren de milieunormen die voor 2020 zijn voorzien, en verkent daarmee het traject ‘wetgeving na 2015’. Ook op andere terreinen gaat proefbedrijf De Marke mee in de actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving. De verkregen onderzoeksresultaten zijn breed toepasbaar in de moderne melkveehouderij.

Ga verder naar: