Nieuws

Fleur Brinke over De Marke, maart 2023

article_published_on_label
22 maart 2023

Fleur Brinke is manager bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Ze deelt geregeld de stand van zaken bij De Marke met u.

"Momenteel zijn we volop bezig met het aanleggen van proef- en demovelden op Agro-innovatiecentrum De Marke en het uitvoeren van onderzoek voor innovatieve praktijkoplossingen voor de agrarische sector. In onze nieuwsbrieven doen we verslag van deze onderzoeken. In dit artikel deel ik graag met u een update over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de vernieuwing van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Praatplaat Agro-innovatiecentrum De Marke

In november 2022 zijn we gestart met het verder concretiseren van de visie van De Marke. Een team bestaande uit Gert van Duinkerken (Wageningen Livestock Research), Zwier van der Vegte, Erik Koldewey (De Innovatie Coöperatie), Edwin Breimer (Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers) en ik hebben daarvoor samen met Ink Strategy, een bedrijf gespecialiseerd in het visueel maken van de bedrijfsvisie, gewerkt aan een praatplaat voor Agro-innovatiecentrum De Marke. De afgelopen maanden hadden we meerdere sessies en bespraken we de conceptversies met veel stakeholders, waaronder de boerenstuurgroep, partners (ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving) en collega’s van WUR. Het was een mooi proces en goed om deze praatplaat samen met stakeholders van De Marke te maken, omdat er op deze manier een gezamenlijke visie ligt. Deze visie vormt de basis voor het ontwerp voor het bedrijf De Marke. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Via deze link bekijkt u de praatplaat met toelichting.

Programma van eisen bedrijf De Marke

In maart startte een team dat werkt aan het programma van eisen voor het bedrijf De Marke. Dat programma van eisen bestaat uit doelen voor 2050 (voor o.a. klimaat, stikstof, fosfor, water kwantiteit, biodiversiteit en dierenwelzijn), randvoorwaarden en onderzoeksvragen. Op basis van deze informatie wordt daarna een ontwerp gemaakt voor het bedrijf De Marke. Uiteindelijk moet met het nieuwe ontwerp voor het bedrijf en de uitvoering daarvan helpen bij het beantwoorden van onderzoeksvragen en bijdragen aan het toekomstperspectief voor de agrarische sector.

Boerenstuurgroep

Op 24 maart kwam de Boerenstuurgroep van Agro-innovatiecentrum De Marke voor de tweede keer bij elkaar. De Boerenstuurgroep geeft samen met Wageningen Livestock Research sturing aan onderzoeksthema’s, aan de verbinding tussen onderzoek en praktijk en aan de vernieuwing van Agro-innovatiecentrum De Marke. In de boerenstuurgroep zitten André Arfman, Niek Heijink, Maike Oegema, Erik Snijders, Rick ter Haar, Geert Stevens en Manon Tankink. De leden vertegenwoordigen een diverse groep agrariërs uit Oost-Nederland: intensieve / extensieve / biologische melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij. Ook hebben we met deze personen een goede verbinding met Coöperatie De Marke (André), Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (Manon) en het project Koeien & Kansen (Geert en Maike). Voor Agro-innovatiecentrum De Marke is het contact belangrijk en waardevol, maar voor mij als manager is het ook erg leuk en interessant om met deze groep in gesprek te zijn.

Bijeenkomst Vrienden van De Marke

We gaan graag met u in gesprek over de praatplaat en de ideeën voor het ontwerp van Agro-innovatiecentrum De Marke. Dit gebeurt de komende maanden via overleggen en bijeenkomsten. Daarnaast willen we ook een open dag voor Vrienden van De Marke organiseren. Deze vindt waarschijnlijk plaats in de zomer. Zodra er meer bekend is, laten we u dat weten.

Tot eind augustus ben ik afwezig in verband met mijn zwangerschapsverlof. Tot snel!”