Nieuws

Hoe maak ik een topkuil?

Gepubliceerd op
17 februari 2023

Hoe maak ik een graskuil die goed is voor een laag ruw eiwit (RE) in het rantsoen, meer eiwit van eigen land en een lage methaanemissie? Deze vraag is niet kort te beantwoorden. Om een dergelijke kuil te maken, is een optimaal samenspel van vakmanschap, techniek en bedrijfsmiddelen nodig. Ga hier nu al mee aan de slag!

Hieronder treft u puntsgewijs aanbevelingen aan over aspecten die een rol spelen bij het maken van een dergelijke kuil:

 • Houd het grasland mollenvrij en voorkom grond in de kuil. Ruw As <100.
 • Zorg voor een goed gesloten, onkruidarme grasmat.
 • Zaai een holle zode door of vernieuw het gras bij een slechte grasmat.
 • Weideslepen en wiedeggen maakt oneffenheden vlak, brengt zuurstof in de grond, zet onkruid op achterstand en bevordert het uitstoelen van het gras.
 • Klaver en kruiden passen prima in een hoogwaardig rantsoen en geven extra RE.
 • Sommige kruiden verbeteren de stikstofbenutting in bodem en pens. Ook kunnen kruiden de pensmethaan emissie verminderen.
 • Voor zorgvuldig bemesten zie: Stikstof benutten is geld besparen!
 • Bemest voor de beoogde snedezwaarte (opbrengst) om een optimaal RE-gehalte te realiseren. 150 tot 180 RE afhankelijk van het maisaandeel in het rantsoen.
 • Zorg voor een nette toediening van mest. Meegroeiende mestdeeltjes komen in de kuil en verminderen de voederwaarde en smakelijkheid en daarmee de opname.
 • Maai de eerste snede tussen 3.000 en 3.500 kg droge stof per ha.
 • Goed verteerbare kuilen hebben en laag NDF, rond 450. Laag NDF is lage methaanemissie.
 • Voorkom dat NDF doorschiet -> vaker maaien (na de eerste snede, elke vier weken).
 • Houd een maaihoogte van 7cm aan. Bij kruidenrijk grasland 8 a 9cm.
 • Schud zo min mogelijk en kuil binnen een dag in.
 • Kuil voldoende droog in: ±45% droge stof. Eiwitkwaliteit neemt toe naarmate het drogestofpercentage stijgt. Dit geeft meer DVE, minder OEB.
 • Streef naar optimale kwaliteit: eerste snede >950 VEM jaargemiddeld >900 VEM.
 • RE afhankelijk van maisaandeel: 150 – 180, DVE >60, OEB lager dan DVE
 • Het gras hakselen bij inkuilen geeft een betere menging van droge en minder droge delen. Dit verbeterd het aanrijden en de conservering. Bij gemengd voeren mengt het beter.
 • Goed aanrijden met voldoende gewicht op de kuil: >10 ton.
 • Sluit de kuil binnen twaalf uur luchtdicht af. En gebruik een grondlaag van minimaal 10 cm.
 • Een conserveermiddel is vaak niet nodig, een broeiremmer kan wel zinvol zijn.
 • Zorg voor voldoende voersnelheid bij uitkuilen, optimaal > 1,5 meter per week.