Interview

Interview Tom te Velthuis: Voorjaar op De Marke

Net als alle boeren zijn de medewerkers bij Agro-Innovatiecentrum De Marke ook druk met de voorjaarswerkzaamheden. We vragen Tom te Velthuis (22) uit Halle, sinds een jaar full time dierverzorger bij De Marke, waar hij zoal mee bezig is.

‘Dit is mijn tweede voorjaar op De Marke en ik kan goed merken welke invloed het weer heeft op de werkzaamheden. Momenteel vraagt het uitzetten en gereed maken van de proefvelden alle aandacht. Vorig jaar was ik eigenlijk alleen bezig met uitvoeren. Dit jaar mag ik ook plannen en meer naar eigen inzicht werken. Begin maart zijn we al begonnen met de planning. We delen de proefvelden in met ons nieuwe gps-systeem. Aan de hand van een gps-paal en tablet teken je de proefvelden digitaal in en hoef je niet alles met het meetlint te meten. Zo kun je eenvoudig een aantal vakken intekenen.

De indeling kun je elk jaar aan de hand van de gps-coördinaten opnieuw gebruiken. Het weer is dit jaar heel anders dan vorig jaar. Het was toen veel droger dan nu. Vorig voorjaar waren we al een heel eind, want toen konden we veel eerder beginnen. De loonwerker moet nu nog op het juiste moment de proefvelden per gewas inzaaien. Het is dit jaar door het natte voorjaar veel moeilijker om alles te plannen en te organiseren’, vertelt Tom.

Tom te Velthuis
Tom te Velthuis

Koud voorjaar

Naast de proefvelden is Tom ook verantwoordelijk voor de verzorging van de koeien. Tom: ‘Elke ochtend vraagt het voeren, het onderhoud van de stal en hygiëne de nodige aandacht. Vaak voer ik ’s ochtends door de week. Ik haal het voer bij de kuil en rij het kuilgras en de mais met de voermengwagen voor het voerhek langs en zorg voor het kuilmanagement. Het weideseizoen is inmiddels begonnen. Dat betekent controle van de afrastering. De koeien zijn bij ons op 5 april naar buiten gegaan. Ook hier liet het koude voorjaar zijn invloed gelden.’

Mais nog niet in de grond

Ook het bemesten van het grasland en het zaaiklaar maken van het maisland staat bij De Marke op het lijstje van voorjaarswerkzaamheden. ‘De loonwerker bemest hier het grasland. Vaak moet er mest gebruikt worden vanuit verschillende putten. Daarmee moet je de loonwerker vaak even op weg helpen en alles moet goed genoteerd worden. Zo houden we de datum, de soort mest en de hoeveelheid bij.

De groenbemester op het maisland is inmiddels mechanisch vernietigd; door de groenbemester te klepelen en de grond te frezen komt de vertering op gang. Door het natte voorjaar is het zoeken naar het juiste moment om de grond te bemesten en te ploegen. De mais zit daardoor helaas nog niet in de grond’, zegt Tom.

Afwisselend werk

Bij Agro-innovatiecentrum De Marke bepaalt de bedrijfsleider de koers en heeft iedere medewerker eigen taken en verantwoordelijkheden. ‘Elke maandag hebben we werkoverleg en bespreken we de actuele stand van zaken en zo nodig verdelen we nieuwe taken. Je moet de dingen bij De Marke wel veel strakker doen dan op een ‘gewoon’ agrarisch bedrijf. Je moet alles noteren en vastleggen en veel preciezer werken. Je bent bij De Marke met meer collega’s, dus dat betekent ook dat je meer moet overleggen, maar je staat er ook nooit alleen voor.

Een avond in de week heb je avonddienst en eens in de drie weken een weekend. Vooral de afwisseling op het bedrijf is leuk. ’s Ochtends werk ik eerst met de koeien daarna ga ik het land op. Je doet van alles en doet en hoort een heleboel nieuwe dingen. En af en toe is er tijd voor koffie en een lolletje met collega’s’, besluit Tom tevreden.