Nieuws

Onderzoek wijst op beperkte reductie van methaanemissie op Koeien & Kansen bedrijven

article_published_on_label
8 april 2024

Een recent onderzoeksrapport duidt de uitdagingen rondom het verminderen van methaanemissies. Uit het rapport ‘Praktijktoepassingen (voer)managementmaatregelen op melkveebedrijven om de methaan- en ammoniakemissie te reduceren’ blijkt dat via voeding en management aanzienlijke vooruitgang geboekt kan worden bij ammoniakemissie. Een mogelijke reductie van maar liefst 30% ten opzichte van 2018 is in principe mogelijk. Echter, het verminderen van methaanemissie uit pensfermentatie blijkt een complexere opgave te zijn.

Het rapport wijst ook op mogelijkheden voor verdere reductie door sturing van de kwaliteit van zelf geteeld ruwvoer en/of het verhogen van het vetgehalte in het rantsoen. Bovendien kunnen voeradditieven een significante extra reductie van 20% of meer bewerkstelligen. Echter, de implementatie van deze maatregelen in de praktijk kan gepaard gaan met extra kosten of een afwenteling naar andere milieuthema's, zoals de carbon footprint en mogelijk ammoniakemissie.

Een financiële stimulans lijkt daarom noodzakelijk om de potentiële reductie daadwerkelijk te realiseren. Dat zal waarschijnlijk niet sterk veranderen wanneer het momenteel lopend onderzoek naar aanvullende maatregelen, zoals de invloed van vers gras, het microbioom, fokkerij en eigenschappen van gras- en maiskuil, praktijkrijp is.