Nieuws

Praktijkrijk onderwijsprogramma met Zone.College weer van start!

Gepubliceerd op
17 februari 2023

Net als vorig jaar komen ook dit jaar de eerstejaars mbo-studenten Loonwerk en Melkveehouderij regelmatig naar Agro-innovatiecentrum De Marke voor praktijkrijk onderwijs. Vijf maanden lang zijn ze één middag in de week op praktijkrijke wijze aan de slag met de thema’s bodem, bemesting, grasland en voedergewas. Dit programma wordt deels ingevuld op De Marke, deels bij allerlei verschillende (VKA-)bedrijven. Zo dragen we bij aan de ambitie van Zone.College om 40% van het onderwijs buiten de klas te laten plaatsvinden.

Op deze manier wordt het lesprogramma van Zone.College verrijkt met de kennis en kunde van medewerkers van De Marke én met de ervaringen uit de praktijk van verschillende agrarisch ondernemers. Zo hebben ze onderzocht wat er allemaal komt kijken bij de teelten van allerlei verschillende gewassen en mengteelten, zoals sorghum of gerst met erwten. Dit zijn de teelten die op de demovelden op De Marke worden gezaaid dit seizoen. Bij loonwerker Van Hal hebben ze bekeken welke machines er voor allerlei verschillende teelten nodig zijn. Ook gaan ze op verschillende percelen van meerdere bedrijven letterlijk de grond in: ze graven een profielkuil en vergelijken het bodemprofiel op al deze verschillende plekken.

Zo leren de studenten de theorie toepassen in de praktijk en gaat de theorie ook echt léven voor de studenten. Doordat de lessen worden ingevuld door zowel docenten, onderzoekers als ondernemers krijgen de studenten een brede blik op de sector.