Wageningen UR Livestock Research

Klanten van Wageningen Livestock Research

Het brede spectrum aan beschikbare expertise maakt Wageningen Livestock Research tot de kennis- en businesspartner voor tal van nationale en internationale opdrachtgevers.

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties benutten onze inzichten om strategische keuzes met fundamentele kennis te onderbouwen.

Advies en begeleiding

Wij adviseren en begeleiden nationale en internationale overheden, productschappen, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten en het (inter-)nationale bedrijfsleven bij hun bedrijfsprocessen en complexe vraagstukken.

Door de intensieve samenwerking tussen wetenschap, toepassing en praktijk, en de interactie van alle disciplines binnen de organisatie, kunnen we opdrachtgevers optimaal bedienen in hun onderzoeksvragen.

Met ons samenwerken?