Publicaties

Scenario’s voor het vraagstuk “het doden van eendagshaantjes van legrassen”

Niekerk, T.G.C.M. van; Workamp, J.A.

Samenvatting

Het doden van eendagshaantjes van legrassen staat al enige tijd ter discussie en heeft geleid tot Kamermoties, die vragen om het verbieden van deze praktijk. Middels een korte literatuurstudie en het interviewen van vele sectorpartijen is getracht alle ins en outs rondom hetdoden van eendagshaantjes van legrassen in kaart te brengen en met ondersteuning van een werkgroep scenario’s op te stellen hoe invulling kan worden gegeven aan deze Kamermoties.---The killing of day-old chicks of laying hen hybrids is already under discussion for some time and has led to political demands for banning this practice. With a short literature study and interviewing many sector parties an effort has been done to address all ins and outs regarding the killing of day-old chicks of laying hen hybrids and with the support of a working group describe scenario’s how to meet the political demands for a policy.