Product

Adviesbasis Bemesting

De Adviesbasis Bemesting is een naslagwerk met actuele informatie over bemesting van grasland en voedergewassen. Het bevat adviezen voor bemesting van grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor gehele planten silage (GPS), voederbieten en luzerne.

De Adviesbasis Bemesting is bedoeld voor laboratoria, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek en voor de boer die behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie over bemesting. De adviezen zijn wetenschappelijk verantwoord en praktisch goed toepasbaar.

Download de Adviesbasis Bemesting

Het naslagwerk wordt voortdurend gecontroleerd. Indien nodig worden adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen toegevoegd. Download de PDF hieronder en klik op het onderwerp in de inhoudsopgave waar de interesse naar uitgaat.

Download de Adviesbasis Bemesting