Nieuws

Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over

article_published_on_label
13 december 2021

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

Het onderzoek op proefboerderij De Marke is gericht op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De vier hoofdthema’s zijn: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat. Ondanks het feit dat de coöperatie uit financiële overwegingen heeft moeten besluiten om De Marke niet over te nemen van WUR, is de ambitie nog steeds dat melkveehouders met WUR samen nieuwe programma’s gaan ontwikkelen voor onderzoek op De Marke. WUR en het bestuur van de coöperatie zijn in overleg over een andere manier waarop die samenwerking vorm kan krijgen.

Koeien bij de waterbak.jpg

Koersen op samenwerking

Manager van Wageningen Livestock Research Gert van Duinkerken is blij dat de partijen ondanks het afketsen van de overname blijven koersen op intensieve samenwerking: “De melkveehouderij staat voor grote opgaven. Denk aan klimaat en stikstof. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij en zuivelketen. Wij vinden het belangrijk dat betrokken boeren de onderzoeksagenda meebepalen. Ons gezamenlijke doel is en blijft dat de uitdagingen waarvoor de melkveehouderij staat, worden ondersteund vanuit toepassingsgericht onderzoek.”

Andre Arfman, voorzitter van het bestuur van de coöperatie: “Ik ben ervan overtuigd dat we ondanks de afgeketste overname, de stem van de boeren in de onderzoeksprogrammering en ontwikkeling van De Marke gestalte kunnen geven via de samenwerking met WUR en andere partijen, zoals Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Het initiatief De Marke in Boerenhanden leverde in de afgelopen periode veel dynamiek op en een goed gevulde onderzoeksportefeuille met voor de sector relevante thema’s voor de continuïteit van de melkveehouderij op de zandgronden. De Marke blijft open en de boerenbetrokkenheid zetten we in een andere vorm voort.”