Product

Bouwstenen Beweiding

In het project Amazing Grazing is onderzocht hoe beweiden het beste is in te passen op het moderne melkveebedrijf. De resultaten zijn gebundeld in het e-book Bouwstenen Beweiding.

Goed weiden verlaagt de productiekosten van melk en draagt bij aan het positieve imago van de melkveehouderij. Maar beweiden is wel een vak. Het e-book Bouwstenen Beweiding geeft handvatten om dat vak beter uit te kunnen oefenen. Het bevat kennis over bijvoeding, grasopname, koegedrag, grasgroei, bodem en grasvoorraad.

Download het e-book