Nieuws

Bovaer® verlaagt methaanuitstoot melkkoeien in meerdere rantsoenen

article_published_on_label
29 maart 2022

Methaanremmer Bovaer® van DSM vermindert de methaanuitstoot van melkkoeien in Nederland significant, variërend van 27% tot 40% minder uitstoot per koe, afhankelijk van het rantsoen van de koe, en hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd. In februari van dit jaar hebben de EU-lidstaten akkoord gegeven voor het op de markt brengen van DSM’s voeradditief. Eerder deden Brazilië en Chili dat al.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en vond plaats op innovatiecentrum Dairy Campus, eind 2019 tot begin 2020. Januari 2021 verscheen er reeds een persbericht met de resultaten. Onlangs is de definitieve publicatie verschenen in the Journal of Dairy Science (Engels).

De proef met Bovaer® is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij drie verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regio’s in Nederland en bij twee verschillende doseringen van de Bovaer®. De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer® in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer maar zijn toepasbaar in heel Europa.

Trioliet, RIC bak en GreenFeed

De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian koeien in het midden van hun lactatie, waarvan 18 koeien in hun eerste lactatie, 18 koeien in hun tweede lactatie en 28 koeien in hun derde lactatie of hoger. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een lage dosering (60 mg/kg voer DS*) en een medium dosering (80 mg/kg voer DS) Bovaer® aan de drie verschillende rantsoenen. Dit gebeurde in de voedingsstal van Dairy Campus waar met behulp van het Trioliet systeem (mixen voer), RIC bakken (opname voeding per koe) en GreenFeeds (meten methaanuitstoot per koe via de adem) het experiment op de juiste manier werd uitgevoerd.

Een kwart theelepel Bovaer® per koe per dag verminderde de methaanuitstoot gemiddeld met ongeveer 30%. Het voederadditief draagt daardoor direct bij aan een vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten.

Registratie

Bovaer® is het eerste additief dat door de EU is erkend met een aangetoond methaan verlagend effect. Methaan heeft een klimaatopwarmingspotentie die 28 keer hoger ligt dan die van koolstofdioxide. Dit is een van de redenen waarom methaanemissies op korte termijn moeten worden aangepakt. Het DSM voeradditief levert daaraan een bijdrage. Het product past bij de EU-doelstelling om de landbouw verder te vergroenen en sluit aan op de ambities uit de Farm-to-Fork strategie.

Sleutelrol voor agrarische innovaties

De Europese Commissie heeft in een toelichting aangegeven dat Bovaer® veilig is voor gebruik en geen impact heeft op de kwaliteit van zuivelproducten. “Innovatie is de sleutel voor het realiseren van een duurzaam voedselsysteem”, aldus EU-commissaris Stella Kyriakides van gezondheid en voeding. “De toelating van een product als Bovaer® is een voorbeeld van wat we kunnen bereiken met nieuwe agrarische innovaties.”