Project

Brandwerende scheidingswand technische en dierruimte

In dit project wordt informatie verzameld over aanbrengen van brandcompartimentering van de technische ruimte ten opzichte van de dierruimten in stallen, en aanvullende maatregelen om dierlijke slachtoffers bij stalbranden te beperken.

In maart 2021 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een rapport gepubliceerd over de aanpak van stalbranden. De OvV heeft op basis van de conclusies een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder de aanbeveling om brandcompartimentering van de technische ruimte ten opzichte van de dierruimten verplicht te stellen voor bestaande stallen [1].

Om invulling te kunnen geven aan deze aanbeveling is meer informatie nodig over de (neven)effecten van de maatregel voor bedrijven boven een omvang zoals genoemd in de brief aan de 2e Kamer van 8 oktober 2021[2].

Dit is tevens onderdeel van een zorgvuldig wetgevingstraject. Gelijktijdig bestaat de wens om ook naar andere maatregelen te kijken en wat de toepasbaarheid is op verschillende staltypes, om te weten of de juiste maatregelen genomen worden om de brandveiligheid te vergroten. In dit project wordt informatie verzameld voor zowel de vraag over aanbrengen van de brandcompartimentering als de aanvullende vragen over toepasbare maatregelen. De toepasbaarheid van de brandcompartimentering wordt uitgebreid beantwoord op basis van de verkregen informatie.  

Naar aanleiding van diverse studies over de brandveiligheid in stallen, is in een brief aan de 2e Kamer aangegeven dat er zal worden gewerkt aan wetgeving waarin een brandwerende scheidingswand tussen de technische ruimte en de dierruimte (zgn. compartimentering) verplicht zal worden gesteld voor bestaande stallen op bedrijven boven een bepaalde omvang. In dit project zal informatie worden verzameld over de uitvoerbaarheid van deze maatregel, de kosten voor het aanbrengen en de aantallen bedrijven die de voorziening moeten gaan aanbrengen.

Publicaties