Project

Breed4Food

Door de groeiende wereldbevolking en veranderende eetpatronen, is er wereldwijd een grotere vraag naar dierlijk eiwit. Veefokkerij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van kwalitatief goed dierlijk eiwit om aan deze vraag te kunnen voldoen. In het verleden lag de focus van de fokkerij vooral op productieverhoging. De laatste 10 jaar is de nadruk verschoven naar duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

De resultaten van veefokkerij zijn cumulatief en permanent. Daarom is veefokkerij een efficiënte manier om:

  • aan de vraag van de consument tegemoet te komen
  • de productieketen efficiënter te maken
  • de ecologische voetafdruk te verkleinen
  • het antibioticagebruik te verkleinen
  • bij te dragen aan een betere voedselzekerheid
  • een betere gezondheid en welzijn van het vee te verkrijgen

Kennisintensiviteit

De veefokkerij zal steeds kennisintensiever worden. De 'genomische revolutie' biedt snel nieuwe kansen voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen fokkerijbedrijven hun toonaangevende rol uitbreiden en kunnen zij zich richten op voedselzekerheid en de nieuwe eigenschappen die nodig zijn voor duurzame dierlijke productieketens. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe inzichten en hulpmiddelen voor verbetering van de dierfokkerij te ontwikkelen, met als resultaat een verhoging van de duurzaamheid, de gezondheid, de efficiency en het welzijn van dieren. Dit wordt gedaan door het effectiever toepassen van genetische informatie om eigenschappen van dieren aanzienlijk beter te kunnen voorspellen. Dat vraagt enerzijds om ontwikkeling van geavanceerde statistische toepassingen en bio-informatica-toepassingen, om de relatie tussen genetica en eigenschappen te ontrafelen. Anderzijds vraagt het om methoden en kennis om eigenschappen zoals gedrag, voedselefficiency en gevoeligheid voor ziekten te kunnen meten. Samenwerking tussen diverse vakgebieden is cruciaal om het doel te realiseren.

Publicaties