Product

Brochure fairfok voor hondenkopers

Bij het kopen van een gezonde en sociale hond komt veel kijken. Het Fairfok platform onder leiding van Wageningen Livestock Research heeft speciaal voor hondenkopers een brochure uitgebracht. Daarin staat een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.

De brochure is bedoeld voor potentiële kopers van een hond. Hierin is informatie gebundeld over te verwachten eigenschappen van een type hond of ras, wat er nodig is voor het (onder)houden van een hond, over opvoeding en cursussen en over adoptie van een hond uit binnen- of buitenland.

Gezond en legaal

Om te kunnen beoordelen of een hond van een bepaald ras wel gezond is, bevat de brochure ook informatie over de gezondheid en de erfelijke aandoeningen van rashonden. Verder wordt inzicht gegeven in initiatieven om gezondheidsproblemen bij rashonden te verminderen, en ingegaan op de verplichte identificatie en registratie (I&R), mede met het oog op het tegengaan van illegale hondenhandel. De brochure sluit af met tips en adviezen van diverse organisaties om de hondenkoper te helpen met de keuze voor een goede en betrouwbare fokker. 

Interactieve brochure voor hondenkopers

In deze interactieve brochure staan drie belangrijke vragen en onderwerpen centraal waar kopers rekening mee kunnen houden bij de aanschaf van een hond:

  • Past de hond ook echt bij mij, oftewel is er een goede match?
  • Waar moet ik op letten om een gezonde hond te kiezen?
  • Is de fokker betrouwbaar, houdt hij zich aan de regels en doet hij zijn best om zo gezond mogelijke honden te fokken?

Download de brochure