Nieuws

Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van Morgen

Gepubliceerd op
20 mei 2019

Melkers van Morgen is terug van weggeweest. Op 20 juni 2019 wordt deze kennisdeel-dag voor melkveehouders weer georganiseerd op de KTC de Marke in Hengelo. Zwier van der Vegte legt uit waar het deze dag om draait. “Melkers van Morgen daagt ondernemers uit om na te denken over hun toekomstige bedrijfsvoering.”

Dit jaar wordt Melkers van Morgen georganiseerd door VKA, in samenwerking met andere partijen. Zwier van der Vegte vertelt waarom het evenement waardevol is voor melkveehouders. “Melkers van Morgen is met name een mooi platform voor kennisdelen over de teelt van gewassen. Als ondernemer moet je keuzes maken in je bedrijfsvoering over gewassen, maaien, bemesting enzovoort. Samen met andere bezoekers en experts ga je deze dag in discussie over deze thema’s en zijn voorbeelden te zien op de hiervoor aangelegde demovelden.”

Nadenken over de toekomst

In totaal komen acht thema’s in workshops aan de orde op 20 juni. Dit zijn bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruw- en krachtvoer, GLB biodiversiteit, precisielandbouw (sensoren) en precisielandbouw (NIR). Het is volgens Van der Vegte niet voor niets dat er twee workshops worden gewijd aan precisielandbouw. “Melkers van Morgen daagt ondernemers uit om na te denken over toekomstige bedrijfsvoering. Techniek zal daarin een steeds grotere rol gaan spelen en kan helpen om het bedrijf te managen met minder verspilling van bijvoorbeeld grondstoffen en nutriënten. We werken toe naar een systeem waarin het gewas en de koeien precies datgene krijgen wat ze nodig hebben om optimaal te functioneren, niet te veel en niet te weinig.”

Ook kruidenrijk grasland is volgens Van der Vegte een belangrijk thema. “In de studiegroepen van de VKA is hier nog niet heel veel op in gegaan. Op de demovelden van de Marke zijn van verschillende mengsels en rassen op 20 juni voorbeelden te zien. Dat maakt het ook makkelijker om er met elkaar over te praten want je ziet er een beeld bij. Biodiversiteit zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor de bedrijfsvoering. Vandaar dat we er hier al op insteken om met ondernemers na te denken over hoe zij dit in hun bedrijfsvoering kunnen gaan meenemen.”

Voer van eigen teelt

Van der Vegte vertelt dat nieuwe gewassen steeds meer in trek komen, waar tijdens Melkers van Morgen ook aandacht aan wordt gegeven. “Nieuwe gewassen als sorghum, soja en kruidenrijk gras zullen steeds meer een rol gaan spelen in de Nederlands melkveehouderij. Het is goed om hier alvast over na te gaan denken of dit past in je eigen bedrijfsvoering. We gaan toch steeds meer toe naar een grondgebonden melkveehouderij. Daar komt bij kijken dat het steeds interessanter zal worden om meer met eigen geteelde producten te gaan werken. Tijdens Melkers van Morgen kunnen we hier samen over nadenken en informatie uitwisselen.”

Aanmelden 

Komt u ook naar Melkers van Morgen op 20 juni? Tijdens deze dag kunt u ook uw spuitlicentie (module Teelt) verlengen.

Meld u hier aan voor Melkers van Morgen (spuitlicentie)