Project

Exploring the potential of co-investments in land management in the Central Rift Valley of Ethiopia

Net als in andere delen van Ethiopië is landdegradatie als gevolg van watererosie en een afname van de bodemvruchtbaarheid één van de meest uitdagende problemen voor boeren in de Central Rift Valley (CRV) van Ethiopië. Niettemin zijn investeringen door boeren in bodembeheer om landdegradatie te verminderen en de agrarische productie te verhogen beperkt. Ook hebben publieke en private sectoren nooit samengewerkt met betrekking tot investeringen in bodembeheer. Deze studie richt zich op co-investeringen, dat wil zeggen op de bijdragen van verschillende belanghebbenden aan beter bodembeheer in de vorm van materiaal, arbeid, geld, technologie, kennis en bestuur.

Doel

Het doel van deze studie was om de mogelijkheden van co-investeringen in het tegengaan van landdegradatie en het verhogen van de productiviteit in de Central Rift Valley van Ethiopië te verkennen.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.