Project

Feed4Foodure - AF-12039

Feed4Foodure is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en een consortium van verschillende partijen uit de diervoedingsindustrie en de dierlijke productieketen.

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s, een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, én de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt te versterken.

Daarbij zijn doorbraken noodzakelijk op het gebied van diervoeding en voedingssystemen. Daarbij zijn drie topprioriteiten benoemd in dit meerjarige onderzoeksprogramma:

  • “Meer met minder d.m.v. efficiënt nutriëntgebruik” om daarmee de ecologische footprint van de veehouderij te verkleinen,
  • “Voeding, darmgezondheid en immuniteit” om daarmee een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een vermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen en het verbeteren van het dierwelzijn,
  • onderzoek betreffende “Maatschappelijk verantwoorde veehouderij”, om daarmee dieren adequaat te kunnen voeren in nieuwe houderij-omstandigheden en emissies verder te verlagen. Het onderzoeksprogramma heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, en tegelijkertijd de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt te versterken.

Meer informatie over het project, de onderzoekslijnen en ontwikkelingen vindt u op de Feed4Foodure projectpagina's.

Meer over Feed4Foodure