Project

Fokken tegen methaan

De veehouderij staat voor de opgave om de methaanuitstoot sterk te reduceren. Methaan in de veehouderij komt met name vrij uit de koe. Reductie van de uitstoot van methaan is op meerdere manieren mogelijk. Een manier is een gerichte fokkerij. In een door Topsector Agri en Food gefinancierd onderzoek wordt, in samenwerking met FrieslandCampina en CRV, gekeken of het mogelijk is om door een gericht fokprogramma de methaanuitstoot per koe te reduceren.

Selectief fokken

Picture 1 - breath of cow.jpg

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er koeien zijn die van nature minder methaan uitstoten. Het is zaak te achterhalen welke dieren dat zijn en welke genenpool daaraan ten grondslag ligt. Methaan wordt vooral uitgestoten via de adem. Tijdens het onderzoek wordt op 100 melkveehouderijen de adem van koeien geanalyseerd. Via een slangetje in de krachtvoerbak van de melkrobot wordt de adem van de koeien opgezogen. Door het analyseren van de adem kunnen de verschillen in methaanuitstoot per koe gemeten worden. Ook kan de informatie gekoppeld worden aan het genotype van het dier, waardoor er meer informatie beschikbaar komt over de genetische achtergrond van de methaanuitstoot per koe.

Om koeien met verschillende genetische achtergrond met elkaar te vergelijken, moet het onderzoek op veel bedrijven tegelijk plaatsvinden. We willen van iedere koe precies weten hoe ze presteert. Als een koe en een stier van nature een lage methaanuitstoot hebben, kunnen we die selecteren als ouders voor de volgende generatie.
Yvette de Haas

Efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor de toekomst

Fokken op minder methaan uitstoot  is volgens Yvette de Haas kosteneffectief, geeft een blijvend resultaat en kan eenvoudig opgenomen worden in het dagelijkse bedrijfsmanagement. Voor het onderzoek zijn 100 melkveebedrijven geselecteerd. In 2025 wordt het onderzoek afgerond waarbij de analyses leiden tot een nieuwe fokwaarde voor methaan.

Nieuws