Project

Gezondheidseffecten van biologisch voer voor varkens

Een vergelijking van gezondheidsparameters van varkens die gangbaar of biologisch voer krijgen wordt uitgevoerd om zicht te krijgen op de gezondheidseffecten van biologische voeding op mensen.

Om op termijn effecten op gezondheidsparameters van biologische voeding versus conventionele voeding naar de mens te kunnen vertalen wordt een vergelijking met het varken als modeldier voor de mens uitgevoerd. In deze vergelijking verschillen alleen de varkensvoeders en zijn alle overige omstandigheden gelijk. In het experiment meten we metabole, cardiovasculaire, neuro-endocriene en immunologische gezondheidsparameters, zowel voor als na een immunologische en een nutritionele challenge. We gebruiken deze parameters om de effecten bij jonge, groeiende varkens te meten. Met de uitkomsten krijgen we een beter zicht op het effect bij de mens, wat kan leiden tot vervolgonderzoek bij de mens

Publicaties