Nieuws

Het fokken van klimaatvriendelijke melkkoeien

Gepubliceerd op
3 juni 2022

In Nederland is 75 procent van al het methaan dat uit de landbouw in de atmosfeer terechtkomt afkomstig van herkauwers. Het fokken van dieren kan veehouders helpen om op een kosteneffectieve manier de uitstoot te verminderen, wat zou leiden tot permanente methaanreducties. Een onderzoek van Wageningen University & Research dat onlangs werd gepubliceerd in het Journal of Dairy Science laat zien dat ongeveer 30 procent van de variatie in methaanemissies tussen individuele koeien voortkomt uit de genetische achtergrond van de koe, wat bevestigt dat het mogelijk is om te fokken op koeien die minder methaan uitstoten.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van de variatie in methaanemissie tussen individuele koeien voortkomt uit de genetische achtergrond van de koe, en dus erfelijk is. Dit geeft aan dat het mogelijk is om te fokken op koeien die relatief weinig methaan uitstoten. Daarnaast blijkt uit resultaten van het onderzoek dat voor elke stier 25 methaanmetingen van 10 dochters moeten worden genomen om een goede indicatie te krijgen van hun genetisch potentiaal voor methaanemissie aan de hand van de genetische verwantschap met zijn nakomelingen.

Het potentieel van het fokken van melkkoeien

Wetenschappers over de hele wereld onderzoeken of het mogelijk is om te fokken op koeien met een lage methaanemissie. Mitigatie met behulp van de fokkerij is permanent en cumulatief; bij elke nieuwe generatie melkkoeien zal de methaanemissie lager zijn dan de generatie ervoor. Bovendien vereist de inzet van fokkerij geen veranderingen in het dagelijks management van veehouders, zoals het geval zou zijn bij bijvoorbeeld het verstrekken van voeradditieven. Dit maakt fokkerij een kosteneffectieve oplossing.

Waarom methaanreductie belangrijk is voor het klimaat

Methaan is een krachtig broeikasgas dat een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Methaan maakt deel uit van korte koolstofcycli, wat betekent dat het binnen enkele decennia in de atmosfeer wordt afgebroken en als plantaardig organisch materiaal wordt opgeslagen. Toch is er een grote urgentie om de methaanemissie te verminderen. Het opwarmende effect van methaan is namelijk ongeveer 34 keer sterker dan koolstofdioxide, en het methaangehalte in de atmosfeer stijgt nog steeds. Het verminderen van de methaanemissie zal bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde, en aangezien methaan binnen tientallen jaren wordt afgebroken, kunnen de effecten van de opwarming van de aarde zelfs binnen een mensenleven worden verminderd.

Toekomstperspectieven

De rundveefokkerij streeft doorgaans naar een evenwichtige fokkerij, waarbij ook rekening wordt gehouden met het effect op andere kenmerken van de koe. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor veehouders dat hun koeien gezond zijn en dat het productieniveau kostendekkend is. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het selecteren op verminderde methaanemissie de gezondheid en de melkproductie van de koe beïnvloedt. De relaties tussen de kenmerken van de koe worden als de volgende stap onderzocht in het PPS-project “Climate Smart Cattle Breeding” van WUR en CRV en FrieslandCampina. Zo werken de partners richting de implementatie van een fokwaarde voor methaan in het nationale fokprogramma.