Project

Het geautomatiseerd fenotyperen van vleeskuikens

Het doel van het project is om technologieën op het gebied van geautomatiseerde fenotypering van individuele vleeskuikens te identificeren en naar een hoger niveau te tillen. Door deze technologieën vervolgens toe te passen, willen we de fenotypische kenmerken op het gebied van gezondheid, welzijn en prestatie van de kuikens verbeteren. Door nauw samen te werken met de vleeskuikenfokkerij en technologische partners, zorgen we ervoor dat ons onderzoek gericht is op het praktisch uitvoeren van de bevindingen.

Genetische verbetering van vleeskuikens

Bij het verbeteren van vleeskuikens is het belangrijk om de beste dieren te selecteren om zo te zorgen dat de volgende generatie kuikens zich kan aanpassen aan toekomstige veranderingen in de maatschappij en in de behoeftes van consumenten.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven in de vleeskuikensector individuele fenotypische gegevens hebben van veel kuikens.

Echter, een groot deel van deze gegevens wordt nog altijd handmatig of via visuele observatie verzameld, wat niet alleen een tijdrovend proces is, maar ook voornamelijk subjectieve gegevens oplevert. Daarnaast is er nu meer interesse in het verzamelen van data gericht op nieuwe kenmerken om zo een completer beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de prestatie van vleeskuikens.

Geautomatiseerde fenotypering van vleeskuikens

Het doel van dit project is om een geautomatiseerd fenotyperingsysteem te ontwikkelen waarbij we de activiteit, gezondheid van de poten en het lichaamsgewicht van de individuele vleeskuikens kunnen registreren terwijl deze dieren gehuisvest zijn in (grote) groepen. Dit systeem zal bestaan uit:

  1. Een geautomatiseerd activiteits-tracking systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van radio frequency identification (RFID) technologie en computer vision (CV)
  2. Een geautomatiseerd systeem om de gezondheid van de poten te registeren (ook door middel van CV)
  3. Een geautomatiseerd systeem om het lichaamsgewicht van de individuele kuikens te registreren (door middel van RFID)
  4. Een gecombineerd systeem waarbij we tegelijkertijd de activiteit, gezondheid van de poten en het lichaamsgewicht kunnen registeren in het hok.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd op een commercieel fokkerijbedrijf, waarbij de dieren gehuisvest worden onder dezelfde omstandigheden als de dieren die gebruikt worden in het fokprogramma, om de praktische uitvoering van het systeem te waarborgen. Ook zullen we de genetische parameters voor de activiteit, gezondheid van de poten en het lichaamsgewicht van de vleeskuikens schatten. Vervolgens onderzoeken we of het niveau van activiteit gebruikt kan worden als een voorspellende factor of waarschuwingssignaal voor afnemende gezondheid of welzijn.

Selectie voor verbeterde gezondheid, welzijn en prestatie

De resultaten van dit project dragen bij aan de ontwikkeling van praktisch toepasbare generieke en geautomatiseerde kwantificeringsmethoden voor de gezondheid, het welzijn en de prestatie van vleeskuikens.

Geautomatiseerde fenotypering stelt ons in staat om in een vroeger stadium objectievere gegevens over de gezondheid, het welzijn en de prestatie van de kuikens te verzamelen, wat vervolgens weer kan bijdragen aan snellere genetische vooruitgang. Verder kunnen de registraties en resultaten uit dit project worden gebruikt in fokprogramma’s om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid en robuustheid van vleeskuikens.