Nieuws

Hogere saldo’s in langetermijnprognoses voor leghennen en vleeskuikens

Gepubliceerd op
17 mei 2023

De langetermijnprognoses voor leghennen zijn bij de meeste houderijsystemen verhoogd. De grootste toename wordt voorzien bij vrije uitloop. Voor vleeskuikens zijn de saldo’s voor regulier en ECC ruim hoger, maar voor Beter Leven 1 ster (BL*) in mindere mate.

Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 10 jaar en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financierings-vraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betrouwbaardere onderbouwing bij financiering van de pluimveebedrijven.

Hogere opbrengstprijzen compenseren hogere voerkosten

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening gehouden worden met fors gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en energie. De geschatte voerprijzen zijn met circa 10% verhoogd. Bij leghennen (alle houderijsystemen) worden de opfokhennen duurder, maar nemen ook de opbrengstprijzen toe. Voor biologische hennen neemt alleen het saldo voor witte eieren toe.

Ook bij vleespluimvee compenseren de hogere opbrengstprijzen de hogere voerprijzen. Voor European Chicken Commitment (ECC) zijn met name de voederconversie en uitval verlaagd, waardoor het saldo toeneemt. Voor Beter Leven* wordt het aantal kuikens per m2 verlaagd naar 9,4, waardoor wel het saldo per dier toeneemt, maar per vierkante meter nauwelijks. Bij vleeskuikenouderdieren is de wijziging van de prognose minimaal.

Leghennen

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Tabel prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Vleeskuikens

Prognose saldo in € per 100 opgezette kuikens per ronde en per m2

Tabel prognose saldo in € per 100 opgezette kuikens per ronde en per m2

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Tabel prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar