Nieuws

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Gepubliceerd op
20 maart 2023

Zes onderzoekspartijen, waaronder Wageningen University & Research (WUR) meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000-gebied het Liefstinghsbroek in Groningen. Door intensiever te meten, moet de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ inzicht bieden in de herkomst en neerslag van stikstof. Vrijdag 10 maart jl. werd symbolisch het laatste meetkastje overhandigd aan gedeputeerde Johan Hamster bij theehuis MoeNieks in Vlagtwedde. Hierbij waren de adviescommissie, de deelnemende meetpartijen, direct betrokken omwonenden en ondernemers aanwezig.

Gedeputeerde Johan Hamster: "Uniek aan deze pilot is dat in en rond een specifiek natuurgebied tegelijkertijd wordt gemeten met verschillende meetmethodes en meetpartijen. Het is goed dat metingen gestart zijn. De natuur gaat hier in het Liefstinghsbroek achteruit en daarom zijn hier op korte termijn passende maatregelen nodig. Door de pilot hopen we op nieuwe inzichten."

Verschillende meetmethodes

Verdeeld over het gebied en de directe omgeving daarvan staan ruim twintig meetopstellingen waarmee de concentratie en de depositie van stikstof wordt gemeten en het effect daarvan op het gebied. De hoeveelheid stikstof wordt ook gemeten bij de bron: de stallen en activiteiten op de percelen in de buurt.

“Het leuke aan dit project is het samenbrengen van verschillende meettechnieken door de verschillende meetpartners”, zegt Hendrik Jan van Dooren van Wageningen Livestock Research. Zo ontstaat een beter beeld van de stikstofsituatie in en rond het Liefstinghsbroek. De pilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ loopt tot en met oktober 2024.

Resultaten en betrokken partijen

De resultaten worden verwerkt in het advies van de Adviescommissie het Liefstinghsbroek. De commissie werkt in opdracht van de provincie Groningen aan een voorstel om de natuurkwaliteit van het Natura 2000-gebied te versterken en tegelijkertijd perspectief te bieden aan de landbouw. De betrokken onderzoekpartijen zijn naast WUR: OnePlanet Research Center, Zicht op Stikstof, TNO (tevens projectleider), Universiteit van Amsterdam, en het RIVM. De meetpilot wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen gefinancierd.