Nieuws

ISO 9001:2015 certificering voor Agro-innovatiecentrum De Marke

Gepubliceerd op
6 juni 2023

Agro-innovatiecentrum De Marke is sinds 1992 verbonden aan WLR als projectlocatie. Sinds januari 2023 is De Marke een volwaardige vestiging van WLR en daarom is een nieuwe toekomstvisie vastgelegd; De Marke voert projecten uit voor de onderzoeksafdelingen van WLR én gaat zelfstandig onderzoeken uitvoeren. De verandering van 'projectgebonden locatie’ naar ‘vestiging’ betekende voor De Marke een beoordeling op het kwaliteitsmanagement binnen de scope van ons ISO 9001 certificaat.

De audit 

Ter voorbereiding op de overgang van ‘projectlocatie’ naar ‘vestiging’ zijn eind vorig jaar en begin dit jaar veel acties op personeels-, financieel- en kwaliteitsmanagement uitgevoerd bij De Marke. En op 16 maart 2023 was het zover! De externe audit organisatie DNV bracht een auditbezoek aan Agro-innovatiecentrum De Marke. 

Tijdens dit bezoek beoordeelde DNV de werkwijze van bedrijfsprocessen en projectuitvoering volgens de standaarden van ISO9001:2015. Uit de audit kwam naar voren dat De Marke deze identiek uitvoert als de overige vestigingen en afdelingen van WLR. Sterk scoorde zij op (1) het bijhouden van het onderhouds- en kalibratieprogramma en (2) de externe communicatie over onderzoeken vindt, zoals in de normering staat, plaats via 3 stuurgroepen.  

Goedgekeurd! 

DNV oordeelde dat Agro innovatiecentrum De Marke in voldoende mate is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem* van WLR. Opdrachtgevers kunnen er zeker van zijn dat de kwaliteit van het onderzoek dat zelfstandig wordt uitgevoerd bij De Marke, voldoet aan de eisen die WLR hieraan stelt. Een groot compliment aan de geauditeerden en overige medewerkers die aan de integratie van De Marke hebben bijgedragen.

screenshot-098.jpg

Wat is de meerwaarde van de certificering? 

Nu De Marke een vestiging is, kan zij met eigen projectleiders zelfstandig projecten uitvoeren. Hiermee wordt de positie van De Marke binnen hun vakgebied versterkt.