Nieuws

Krachten bundelen voor onderzoek naar insecteningrediënten in pluimveevoer

Published on
1 juni 2022

Een consortium van Nederlandse bedrijven in de pluimveewaardeketen slaan de handen ineen in een publiek-private samenwerking rond insecten als eiwitbron in pluimveevoeding. Protix, ForFarmers, De Nederlandse entiteit van PHW Group: Esbro, Venik en Wageningen Livestock Research werken de komende twee jaar nauw samen om te onderzoeken hoe insecteningrediënten van de zwarte soldaatvlieg in pluimveevoer van invloed zijn op duurzaamheid, gezondheids- en welzijnsaspecten van langzaam groeiende vleeskuikens.

Van nature zijn insecten een goede voedingsbron voor pluimvee. Het inzetten van insecten als voer in pluimvee biedt de kans om laagwaardige, organische bijproducten uit de voedingsindustrie om te zetten in hoogwaardige ingrediënten, nadat de Europese Commissie in september 2021 het gebruik van insectenmeel in pluimvee- en varkensvoer heeft goedgekeurd. Deze mogelijkheid breidt het aanbod van voergrondstoffen voor pluimveeproducenten uit en is een vruchtbare bodem voor verder onderzoek. Het consortium focust zich op wetenschappelijk onderzoek om potentieel waardetoevoegende elementen van pluimveevoer met insecteningrediënten van de zwarte soldatenvlieg (BSF) te evalueren.

Drie fasen

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in drie fasen, vanaf 31 mei 2022, startend met een pilot om de effecten van verschillende inclusieniveaus van BSF-ingrediënten in pluimveevoer te bestuderen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot wordt op grote schaal verschillend vleeskuikenvoer getest in pluimveebedrijven. In de derde fase worden BSF-producten in combinatie met alternatieve regionaal geteelde eiwitbronnen in vleeskuikenvoer getest.

Voorop lopen

Nederland is internationaal marktleider met een sterke, innovatieve en zeer productieve agrifoodsector. In publiek-private samenwerkingen (PPS) werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen om oplossingen te vinden voor duurzamere voergrondstoffen. Deze nieuwe PPS ondersteunt de Nederlandse nationale Kennis & Innovatie agenda en de Nationale Eiwitstrategie en de Europese Commissie Farm to Fork strategie – het bevorderen van een circulair agri-food systeem met het gebruik van duurzame en lokale ingrediënten. Het PPP heeft tot doel bij te dragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van de veehouderij in de EU van eiwitten uit derde landen en tegelijkertijd de kringlooplandbouw te bevorderen.

Fotocredits: Guy Ackermans - Project partners van links naar rechts: Michel van Spankeren (Protix), Joost Sparla (ForFarmers), Arya Rezaei Far (WUR), Josef Benedikt Bachmeier (PHW Group), Willem Tel (Esbro), Istvan Fodor -  (WUR), Ziming Wang (WUR intern), Piet van Wikselaar (WUR), Jan van Harn (WUR), Teun Veldkamp (WUR, project leader), Leon Luyben (Protix)
Fotocredits: Guy Ackermans - Project partners van links naar rechts: Michel van Spankeren (Protix), Joost Sparla (ForFarmers), Arya Rezaei Far (WUR), Josef Benedikt Bachmeier (PHW Group), Willem Tel (Esbro), Istvan Fodor - (WUR), Ziming Wang (WUR intern), Piet van Wikselaar (WUR), Jan van Harn (WUR), Teun Veldkamp (WUR, project leader), Leon Luyben (Protix)

Marcus Keitzer, bestuurslid van PHW Group en verantwoordelijk voor Alternatieve eiwitten, zegt: "Continue identificatie en wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van innovatieve alternatieven voor conventionele ingrediënten voor pluimveevoer zijn belangrijke elementen van onze duurzaamheidsstrategie. Daarom willen we de specifieke impact van de opname van van voercomponenten op basis van insecten in pluimveevoer in langzaam groeiende vleeskuikens vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken. Deze PPS stelt ons in staat om dit samen met enkele van de meest gerenommeerde instellingen in de insecten- en landbouwsector in Europa te doen."

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van onze ambitie en verantwoordelijkheid om onze kennis te ontwikkelen en te innoveren voor de toekomst van de landbouw.
Joost Sparla, Marketing Director Poultry bij ForFarmers

"De huidige ongekende tijden maken de urgentie pijnlijk duidelijk om de balans met de natuur te herstellen. Duurzame ingrediënten spelen hierbij een belangrijke rol." aldus Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix. "Bij Protix zijn we geboren uit duurzaamheid en we zijn er trots op onze krachten te bundelen met deze pioniers en samen te werken in een geïntegreerde waardeketenbenadering.”

"De groeiende wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten vraagt om innovatieve en duurzame voer- en landbouwoplossingen. Insecteneiwit kan een belangrijke rol spelen als alternatieve en duurzame eiwitbron in veevoer. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de ambitie en verantwoordelijkheid van ForFarmers om onze kennis te ontwikkelen en te innoveren voor de toekomst van de landbouw", aldus Joost Sparla, Marketing Director Poultry bij ForFarmers.