Software

KringloopWijzer

De KringloopWijzer van Wageningen Livestock Research brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. Broeikasgasemissies zullen nog toegevoegd worden.

De ExcretieWijzer is de basis van en ge├»ntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken. Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. En effici├źnt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het ook goed voor het milieu.

Download de KringloopWijzer

Klik op de onderstaande knop om de KringloopWijzer te downloaden. Het bestand 'setup.exe' begint dan met downloaden. Vanuit uw downloadmap kunt u het programma vervolgens installeren op uw computer. Ervaart u een probleem met downloaden? Dan raden we aan om het in een andere browser te proberen.

Download de KringloopWijzer

Achtergrond

Het individuele melkveebedrijf kan verantwoording afleggen over de milieuprestaties als alternatief voor generieke wettelijke regels, analoog aan de systematiek van de ExcretieWijzer ("BEX")

De Nederlandse melkveehouder wil graag vrijheid in bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering en afgerekend worden op werkelijke milieuprestaties. Het huidige milieubeleid bestaat echter uit een aantal generieke handelingsvoorschriften gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties, bijvoorbeeld de benutting van meststoffen. Om in te spelen op de wensen van de veehouder is het rekeninstrument 'KringloopWijzer' ontwikkeld. Milieuprestaties kunnen dan vergeleken worden met een 'toegestane norm'.

Beter dan de norm zou extra ontwikkelingsruimte kunnen betekenen. Boven die norm juist niet en mogelijk verplichten tot een 'bijscholingstraject'. Zo'n systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX: bij een aangetoonde lagere excretie hoef je minder mest af te voeren dan de forfaitair bepaalde hoeveelheid. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst past een hogere bemestingsnorm.

Op deze manier wordt het management van de Nederlandse melkveehouderij gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten en om innovaties die daarbij helpen snel te introduceren ('ze lonen immers').

KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument, maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties.